Yaşar Duru

Yaşar Duru

Tüm Makaleleri

Köşe yazarı

DENENMİŞİ DENEYENİN SONU PİŞMANLIKTIR!

En sonunda ve günün sonsaatlerine doğru Mahmut celal Bayar alıyor eline mikrofonu. Kürsüye adımını attığı anda kıyamet kopuyor Topçu Meydanı’nda.

Siverekli BiIge Sinemacı MEHMED RAĞIP KARCI

Aynı mekânda tanıştığımızda; Ragıp Karcı hemşerisi Yaşar Duru’nun mesleğinden müstafi addedilmiş eski bir edebiyat öğretmeni olduğunu öğrendi.

Urfa'lı besteci Bilge özgen

Bilge Özgen; türküleri ve türkücüleriyle ünlenen Urfa’da dünyaya gelmiş ve fakat Türk Sanat Musikimize değişik makamlarda onlarca şarkı kazandıran Urfalı..

KİMDİR BU (Y)EZİDİLER?..

IŞİD saldırılarına maruz kalan Yezidiler, bir kez daha kendilerini dünyaya anlatma, yanlış algıları yıkma çabasında.

BEN MELAMET HIRKASINI GENDİM GEYDIM EYNİME

Aylar, hele o yıllar güzel yıllardı. Yarı aç, yarı tok geçiyor olsa da zamanımız; güzeldi yaşadıklarımız.

MELAMET HIRKASINI GENDİM GEYDIM EYNİME

Bir yanda gökyüzünü delercesine yükselen iki mancınık, öbür yanda bulundukları yerden parmak kaldırıp şahadet getiren mezar taşları…

Toplumcu Bir Şaire:YAŞAR NEZİHE HANIM

Yaşar Nezihe adını Urfalı Gazelhanların seslendirdikleri gazellerinin makta beytinde görmüş; ve O’nu ismini pek duyuramamış bir aşk şairi olarak bilmiştir.

Tanrı Uludur’dan Allahu Ekber’e: 3

Ev adeta bayram yerine dönmüştü. kadınlar ve genç kızlar, ikindi ezanıyla birlikte akşamın ne zaman sonlanacağı bilinmeyen gecenin hazırlıklarına başlandı.

Tanrı Uludur’dan Allahu Ekber’e: 2

Bayar’a, Menderes’e, Köprülü, Koraltan ve Polatkan’a toz kondurmazlar, Her biri yaşına ve başına göre ya kardeşi, ya da evladı gözüyle bakarlardı bunlara.

Tanrı Uludur’dan Allahu Ekber’e: 1

politik kör döğüşünü görmez den gelecek 64 yıl önce TBMM’nin 16 Haziran 1950’de gerçekleştirdiği “Dokuzuncu Bileşim ’inin birinci oturumuna misafir edeceğim sizleri.

Popup Beyaz.Net