Türk milleti Tarihi boyunca Cesareti ile topladığı gücünü mazlumun yanında zalimin karşısında kullanmış, bu sebeple azizdir, yücedir.

Cumhuriyet bir kültürdür, Türkiye Cumhuriyeti kendi şahsına münhasır bir yapıda temel kültürel kodları ile bütünleşmiş her çağın öncüsü olabilecek niteliklere ve kurucu değerlere sahiptir.

Bu sebeple Türk Milleti her şeye, herkese rağmen kendi milli egemenlik haklarını korur.

Cumhuriyet Bayramı, milletimizin öz değerlerine, özgür iradesine ve özüne kavuştuğu bir bayramdır.

Gaflet, delalet ve hatta hıyanet içerisinde olanlar ne kadar engellemeye çalışırsa çalışsın bu millet bayramını dilediği gibi kutlar. Çünkü bir anda bir arada olabilen tek milletiz.

Böylesi kuvvetli ve bu kuvveti damarlarındaki asil kandan alan her bir vatanperver şahsiyetin tezahürü önünde duramazsınız.

Zalimlerin zulmü önleyerek, adaleti tesis edecek olan Milletimizin, tam bağımsız Cumhuriyet değerlerini kuşanması, daima cesur, daima hazır olması elzemdir.

Türk Milleti bağımsız tabiatında merhametten ve sevgiden beslenen bir millettir. Tarihi boyunca Cesareti ile topladığı gücünü mazlumun yanında zalimin karşısında göstermiştir, bu sebeple azizdir, yücedir.

Böylesi bir millet için siyaset = vatana ve millete hizmet amacıyla üretilir. Asl olan budur. Aslına rücu etmeyen herşey ihanettedir.

Mevzu bahis 'Vatan' ise gerisi teferruat diyenler, mevzu tam da şu an VATAN'dır.

Tüm vatanperverlerin tek bir safta birlik olması için tek bir kaide VATANPERVERLİKTİR!

Vatanperverliğin sağı solu olmaz, radikali, zaafiyeti olmaz, Ya İstiklâl Ya Ölüm gibi net bir duruş ile kendisini adayan bu milletin evlatlarına selam olsun....

YAŞASIN CUMHURİYET! YAŞASIN İLELEBET!

29 Ekim 2023

Güneş Altuner