Akılsız taifesinin algı operasyonu ile Zafer Partisi'ne bühtanda bulunması ve "Ümit Hoca dışında adam yok, Sığınmacılar dışında da başka konu yok"

Bühtanda bulunmak tam da budur.

Zafer Partisi Türkiye'nin kurucu felsefesinin yitip gitmesi, devletin zevali yaşaması, DPT'nin kapatılması, plansızlığın ve fütursuzluğun tek adam rejiminin en basit göstergesi olması karşısında Türk milletinin devletini geri istemesi talebine göre kurulmuştur.

Tek adam Partisi değildir. Sığınmacılar dışında görüşümüz bulunmadığı savı ise algı operasyonudur.

Her çevre felaketinde(Akbelen'de, İliç'te, Çambükü'nde, Develi'de, Konya Bahri Dağdaş Enstitüsünün elden çıkmasını önlemede, asbestli gemileri limana sokmama eyleminde vs) sadece Zafer Partisi vardı ve sonuç aldı.

İşçi sınıfını sözde savunanlar keyif çalarken Türk işçilerini işten çıkaran fabrikada eylem düzenleyen de Zafer Partisi ve Ümit Özdağ idi.

Liderler arasında söyledikleri arasında yıllara sari olarak çelişik olmayan kaldı mı? Sözleri diğerini tutmayan on seneyi bırakın daha geçen sene söylediğinin tersini söyleyen ve yapan liderlere bakınca Ümit Hocada bir çelişki olduğunu söyleyen tek kişi yok.

Ayrıca entelektüel, birikimi olan hangisi? Belki Ahmet Hocanın birikimi var ama Geri Kabul Anlaşması çok büyük bir yafta olarak duruyor.

Eğri oturup doğru konuşalım; Zafer Partisi'nin dışında Türkiye Cumhuriyeti için bir merkez var mı?

Kadro ve programa göre bakarsanız da eğer gelmiş geçmiş bütün partilerden çok daha zengin kadro ve ehliyet bizde var. Neden? Çünkü DPT uzmanları ve bakanlıkların eski müsteşarlık kadroları AKP ve cemaatin Abant kadrosundan ve akil adamlarından çok daha bu memleket için hizmet yaptılar ve onlar Zafer'den ümitliler. Tecrübeli bürokrasi Zafer diyor. Ayrıca iyi yetişmiş genç kadrolar da Zafer komisyonlarında görev yapıyorlar.

Medyanın akılsız taifesinin algı operasyonu ile Zafer Partisi'ne bühtanda bulunması ve "Ümit Hoca dışında adam yok, Sığınmacılar dışında da başka konu yok" suçlamasını ben en azından şahsım adına terbiyesizlik ve cehalet olarak görürüm. Sadece Tarım ve Çevre için yaptıklarımız bile ülkeyi sömüren vahşi maden firmalarından nemalanan diğer tüm siyasilerin ve sözde kamu yöneticilerinin siyasi duruşuna bin basar. 4 deniz 4 sanayi koridoru hangi partide var?

Fırat ve Sakarya dahil ulusal su enterkonnekte sistemi, havza-ürün doktrini, Havzalararası su transferi, 3 Aşamalı Plan, GAP, OAP, DOAP entegrasyonu, AgroEndüstri merkezleri, Marmara, Ergene Havzası ıslahı, mera ıslahı, iklim değişikliği, Anadolu Kalesi, Ortadoğu Su Barışı projeleri kimde var?

Kuleli Askeri Lisesinin açılması, Askeri yargı ve sağlık sisteminin yeniden kurulması hangi partinin programında? TarımSanayi entegrasyonu, tarımsal sanayinin geliştirilmesi, girdilerin doğrudan temini, çiftçi kadınlara sigorta, genç nüfusun teşviği, tarım ve çevre kentler kimin?

Deprem için acil eylem planını dört dörtlük hazırlayan kim? Ülkenin 4 temel krizini çözebilecek irade kimde var? Anayasanın ilk 4 maddesini korumada kim kararlı? Böyle bir kararlılığı başka hangi partide görüyorsunuz?

Bu iktidar ve muhalefet sadece benim on yıl boyunca yaptığım YAYÇEP'i bile sürdürecek bilgiden yoksun. GAP'tan bile haberleri yok? Hele hele Avrupa Birliği ile ilişkilerde ATAUM'da kurs görmüş bir tane uzmanları yok. Bu işler stratejik derinlik demekle olmuyor, gerçekten strateji bilmek icap ediyor. Zafer Partisi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası için vardır.

Bizim iddialarımızı, projelerimizi gerçekleştirebilecek herhangi bir siyasi irade gösterin; biz de söz veriyoruz Zafer Partisi'ni kapatacağız, Ümit Hoca da 21. Yüzyıl Enstitüsü ve üniversitelerde; ben ve diğer arkadaşlarımız da her biri mesleklerinde uğraş vermeye ve òyle daha mutlu olmaya devam edeceklerdir. Ama yok öyle bir siyasi irade göstermez iseniz yarından itibaren Zafer kadrolarına katılmaya var mısınız?