Berlin duvarı işte bu yüzden ütopik Türk devrimcilerinin üstüne yıkıldı. Cem Karaca örneğinde olduğu gibi ömürlerinin son deminde Türkleştiler.

50 YILIN ÖZETİ

68 kuşağı Türk devrimcileri "Dünya proleterya devleti"ni kurmak için milliyet duygusuna savaş açtılar. Romantik bir hayaldi bu...12 Eylülden sonra Avrupa'ya kaçtılar. Orada gördüler ki Alman sosyalisti önce Alman milliyetçisi idi, Fransız da öyle, İtalyan da, İspanyol da... Berlin duvarı işte bu yüzden ütopik Türk devrimcilerinin üstüne yıkıldı. Cem Karaca örneğinde olduğu gibi ömürlerinin son deminde Türkleştiler.

Türkiye'deki İslamcılar da 68 kuşağı devrimcilerinin yolundan gidiyor. Ama bir farkla "proloterya"nın yerine "siyasal ümmet"i koydular. Bir kısmı Mısır ihvanından beslendi, bir kısmı İran şiasından... Bir türlü yerli ve milli olamadılar. 68 kuşağı devrimcileri gibi onlar da milliyet duygusuna savaş açtılar, ayakları altına aldılar, günah dediler...

Berlin duvarı 68 kuşağı devrimcilerini yola getirmişti. Arap ambargosu, Ege kıta sahanlığı, Karabağ Savaşı bizim İslamcıları, yerli İhvancıları, yerli Arapçıları titretip kendine getirecek mi?..

Dünya tarihi ne sınıflar ne de dinler mücadelesidir; milletler mücadelesi tarihidir. Ülkücü Hareket bu görüşü savunduğu için kıblesi en doğru kesimdi. İşte bu yüzden devlet yönetiminden uzak tutuldular. İşte bu yüzden emperyal oyunlarla parça pinçik dağıtıldılar.