Silifke’nin Çatak köyünden olup babası Cumhuriyetin aydınlık kurumu Köy Enstitüsü mezunu ilkokul öğretmeni, annesi ev hanımıydı.

1964 yılında Silifke’de doğdu. Anne ve babası aslen Silifke’nin Çatak köyünden olup babası Cumhuriyetin aydınlık kurumu Köy Enstitüsü mezunu ilkokul öğretmeni, annesi ev hanımıydı. İlk ve orta öğrenimini Silifke’de sırasıyla Gazipaşa İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Silifke Lisesi’nde tamamladı. 1985 yılında Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu.

1986 yılında MEB Lüleburgaz Endüstri Meslek Lisesi’ne tarih öğretmeni olarak atandı.

1988-1989’da Vize Endüstri Meslek Lisesi’nde görev yaptı. 1989-1990 yıllarında askerlik vazifesi kapsamında Kuleli Askeri Lisesi’nde yedek subay olarak tarih öğretmenliği yaptı.

1990 yılında Adana Yeşilevler Endüstri Meslek Lisesi’ne atandı. 1994-1997 yılları arasında Silifke Lisesi’nde görev yaptı.

1997 yılı sonlarında Mersin Üniversitesi’ne sınavla öğretim görevlisi olarak atandı. 1997-2013 yılları arasında Mersin Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri verdi.

2000-2009 arasında Silifke Meslek Yüksekokulu’nda müdür yardımcılığı idari görevini üstlendi. 2001 yılında Mersin Üniversitesi’nde yüksek lisansı tamamladı. Görev süresince bazı sempozyum ve bilimsel toplantılara katılarak bildiriler sundu. 2013 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

Ayhan Yalçın, 1999 yılından itibaren önce yerel gazete ve dergilerde (Silifke-Göksu-Yeni Umut gazeteleri, Silifke Life dergisi) kent tarihi, Atatürk devrimleri ve milli mücadele konularında popüler yazılar yazdı.

2003 yılından itibaren çeşitli akademik dergilerde Silifke kent ve sosyo-ekonomik tarihi üzerine araştırmaları yayınlandı. Yazar, halen Silifke’de yerel tarih ağırlıklı araştırma ve yayın faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca, yerel sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine Atatürk ve çağdaşlaşma konularında konuşmacı olarak katılmaktadır.

Yazar, araştırma ve incelemeleri sonucunda kaleme aldığı kitap ve makalelerinde öncelikle Silifke ve çevresinin yerel tarihi konusunda ulaştığı bilgi ve bulguları paylaşmıştır. Bu bağlamda olmak üzere, Silifke çevresinde Kalkolitik (Bakırtaş) Çağ’dan (MÖ. 5000-3000) 20. yüzyıl başlarına kadar geçen yaklaşık 7000 yıllık yerleşim geçmişini betimlemeye gayret etmiştir.

Araştırmalarında Antik Çağ’dan 20. yüzyıl başlarına kadar Silifke ve çevresini gezip gözlemleyen gezginlerin görüp yazdıklarından oluşan I. el kaynakları, akademik araştırmaları ve yine Osmanlı Dönemi’ne ait Osmanlı arşiv belgelerini kullanmıştır. Daha önce yayınlanmış ve kent tarihine ilişkin birbirini tekrar edenbilgileri aktarmaktan ziyade yepyeni bilgilerle kent tarihini kurgulayarak Silifke’nin uzun ve zengin panoramik geçmişini sergilemiştir.

Ayrıca, araştırmaları sonucunda ortaya koyduğu panoramik verileri sorgulayıp yorumlayarak; Silifke coğrafyasında yaşanan değişimleri de dikkate alarak nüfus, kültür, inanç, ticaret, zanaat ve sanayi, tarım, siyasal yapı, (sosyal değişime etkileri bağlamında) kentsel yapı ve mimari vb alanlarda yaşanan sosyo-ekonomik değişim ve dönüşümleri ortaya koyup sonuçlar çıkarmaya çalışmıştır.

Ayhan Yalçın’ın yayınlanmış belli başlı kitap ve makaleleri şunlardır:

KİTAPLAR

1-Yüz Yıl Önce Taşucu 1800-1903, Mersin, 2003.

2-Geç Devir Osmanlı Silifke’si 1860-1904, Silifke, 2004.

3-Silifke Tarihinden Sayfalar, Çanakkale, 2021.

MAKALELER

1-(Candan Ülkü ile Birlikte) Adana Vilayet Salnamelerine Göre 19. Yüzyılda Silifke. 7. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 2003-04-08, 2003-04-10, İstanbul, 2006.

2-“Temettuat Defterlerine Göre 19. Yüzyıl Ortalarında Silifke Kazasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, OTAM Dergisi, sayı: 15, 2004.

3-“Mersin Vilayetiyle Karaman Arasında Bir Yerel Pazar-Kent: Mara (Kırobası)”, Mersin Sempozyumu 19-22 Kasım 2008, C. 3, Mersin, 2009.

4- “19. Yüzyılda Taşucu İskelesi”, OTAM Dergisi,sayı: 49, 2021.

5- “Silifke’de Sosyo Ekonomik ve Kentsel Gelişme (16. Yüzyıldan 19. Yüzyıla)”, KMÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 4, sayı: 1, 2021.

6- “19. Yüzyılda Silifke Köprüsü’nün Tamiri ve İçel'in Kalkınma Çabalarına Katkısı”, MEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 4, sayı: 2, 2021.

7-“İçel’de Keşli Yörükleri”, İnsan ve Toplum Bilimleri Akademik Dergisi, C. I, sayı: 1, 2021.

8- “Antik Kilikya Kenti Prakana’nın Konumu Hakkında Düşünceler”, ArkhaiaAnatolika,volume: 5, 2022.

9- (Özden Karabekiroğlu ile Birlikte) “Antik Çağ’da Seleucia ad Calycadnum Kentinin Su Sistemleri”, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, C. I, sayı: 83, 2022.

10- “İçel’de Unutulmuş Bir Osmanlı Kalesi: İkisırma/İkisırama”, KMÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 6, sayı: 1, 2023.

11- “Evliya Çelebi Zeyne’den Silifke’ye Hangi Güzergâh Üzerinden Ulaştı?”, MEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 6, sayı: 2, 2023.

Ayhan Yalçın halen Kent Kültürümüze değer katan eserler üzerinde çalışmaktadır.