Gazi Mustafa Kemal Paşa için en önemli ordu, eğitim ordusuydu. “İrfan ordusu” , diyordu “en az diğer ordu kadar önemlidir.”

Neden? Çünkü bu milletin başöğretmeni Mustafa Kemal Atatürk 24 kasım 1928 de MİLLET MEKTEPLERİNİ açmıştı

Seçkin sınıf dışında halkın nasiplenemediği eğitimi halka yayma seferberliğine girişmişti . O ve büyük bir eğitim ordusu bu seferberklikten alınlarının akıyla çıktılar.

Bu seferberliğe başladıklarında bu topraklarda okuma yazma oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda binde 4 dü...

Gazi Paşa için en önemli ordu, eğitim ordusuydu. “İrfan ordusu” , diyordu “en az diğer ordu kadar önemlidir.”

1928’den 1938’de vefatına kadar On yıl süren bir seferberliğe imza attılar O seferberlikte bir nefer olan babamı da ailemde ve çevremde olan tüm öğretmenlerimi de anmak selamlamak yad etmek istiyorum.. Babam önce Balkan Savaşı’nda , Çanakkale Savaşı’nda , sonra Kurtuluş Savaşı’nda cephedeydi. Atatürk’ün sözettiği her iki orduda da sonuna kadar savaşanlardan biriydi.

1923’de 30 yaşında bir beden eğitimi öğretmeniydi. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında hiçbir karşılık beklemeden kendisi ve genç Türkçe öğretmeni eşi Sıdıka Avar, Çocuk Esirgeme Kurumu’nda, Gazi Eğitim Enstitüsü’nde, İzmir Hapishanesi’nde, Ankara’da , Eskişehir’de vatana millete faydalı sağlam kafalı sağlam vücutlu evlâtlar yetiştirmek için çırpındılar…

Bana babamdan sonra en büyük eğitimi veren kişiler arasında Aytunç Altındal ve Attila İlhan’ı sonra da tüm öğretmenlerimi sevgili rahmetli ablam Bahu Avar Görk’ü halam Adnan Eseniş’i ve ailemdeki tüm öğretmenleri ve öğretmen arkadaşlarımı bana katkıları için minnetle anmak istiyorum. Başta ulusumuzun öğretmeni Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere buca toz duman arasında görevini layığıyla yapan tüm öğretmenlerimize de minnet saygı ve sevgilerimizi yolluyoruz..

Bence yakın gelecekte bir kez daha MİLLET MEKTEPLERİnde buluşacağız