Kanuni’nin Şeyhülislamı Ebussud Efendi de yanlış fetvaları ile İslam dünyasının kaderi üzerinde olumsuz etkileri olan bir kişidir. Yanlış fetvaların birkaçına göz atalım:

Tarih sadece övünme sahası değildir. Tarihte yapılan yanlışları bilmek, zaferleri bilmekten daha önemlidir çünkü oradan çıkaracağımız dersler vardır. Kanuni’nin Şeyhülislamı Ebussud Efendi de yanlış fetvaları ile İslam dünyasının kaderi üzerinde olumsuz etkileri olan bir kişidir. Yanlış fetvaların birkaçına göz atalım: Cennet cennet dedikleri, Bir ev ile birkaç huri İsteyene ver sen onu Bana seni gerek seni. Yunus’un bu şiiri, “cenneti hafife aldığı için” Ebussud Efendi tarafından küfür sayılmıştır. Yunus’un “kâfir” ilan etmekle yetinmemiş onun şiirlerini okuyanların da öldürülmeleri gerektiğini söylemiştir. Eğer Koca Yunus Ebussud’un çağdaşı olsaydı kesinlikle başı kesilirdi. *** Ebussud’a göre bağlama, tef, davul, darbuka çalmak günahtır, dine yapılan saygısızlıktır, küfürdür; bunları dinleyenler de bu küfre ortak olmuş sayılırlar. Türk halk müziği, Türk sanat müziği hatta çalgılı ilahi dinleyenler Ebussud’a göre cehennemde cayır cayır yanacaksınız. *** Karınca öldürmenin caiz olmadığı fetvasını veren Ebussuud "Babasının malına göz koyan evladın katli münasiptir' fetvasını da acımadan vermiştir. Sonrasında Kanuni, oğlu Şehzade Mustafa'yı boğarak öldürtmüştür. *** Ebussud’un bugün birçok din bilgininin söylemeye korktuğu ilginç fatvaları da vardır. Bir gün ona sorarlar: “Bazı sufiler ‘Bize şeyhimiz böyle buyurdu’ diyerek sürekli zikretseler onlara ne yapmak gerekir?” Yanıtı şöyledir: “Şeyhlerinin buyruğunu Tanrı buyruğundan üstün tutanların hepsinin katli vaciptir”. Eğer Ebussud günümüzde yaşasaydı hangi Şeyhlerin müritlerine “katli vaciptir” fetvası verirdi?.. *** Ve gelelim Türk dünyasında olumsuz etkileri olan, Türklerin tek yürek, tek yumruk olmasını baltalayan en zararlı fetvasına: "Kızılbaşların canları, malları helâldir, onlarla savaşırken ölmek şehitliğin en yücesidir" ve "Kızılbaşların kestiği hayvanın eti mundardır, yenmez" Ebussud’ın bu fetvası doğrudan Türk birliğini parçalamaya yönelik bir ihanet belgesidir. Bu fetvanın ışığında ne kadar Türk katliamı yapıldı ayrı bir tartışma konusudur. Alper Aksoy