Önce garnizon kafasını bırakıp sivilleşmesi gerekir. 2.Dünya Savaşı kalıntısı otoriter liderler yüzyılı kapanmıştır. 21. yy bilgi çağıdır, birey çağıdır

GARNİZON KAFALI ÜLKÜCÜLÜK

Ne demek bu?

Askeri garnizonlarda takım komutanı şöyle düşünür:

"Ben bilmem bölük komutanım bilir."

Bölük komutanı şöyle düşünür:

"Ben bilmem tabur komutanım bilir."

Tabur komutanı şöyle düşünür:

"Ben bilmem alay komutanım bilir."

Bu zincir Genel Kurmay başkanına kadar uzar gider.

Siyasette ise felaket daha büyüktür:

"Ben bilmem, yerdeki, gökteki her şeyi kutsal liderim bilir."

Ordu hiyerarşisinde, askerlik mesleğinde "Garnizon kafalı" olmak ne kadar faydalı ise sivil hayatta o derece zararlıdır.

Ülkücülerin önce bu garnizon kafasını bırakıp sivilleşmesi gerekir. İkinci Dünya Savaşı kalıntısı otoriter liderler yüzyılı kapanmıştır. 21. yy bilgi çağıdır, birey çağıdır, demokrasi çağıdır.

Z kuşağı, "Garnizon kafalı" nitelememin dışındadır. Çünkü onlar "Dünya demokrasisi", "Evrensel ahlak", "İnsan hakları" kavramlarının doğru örneklerini internetten öğreniyorlar. Saplantılı kuşakları da zaman ölümlerle tasfiye ediyor.

Kimse karamsar olmasın; tünelin ışığı göründü, genç kuşaklara teslim edeceğimiz Türkiye'nin geleceği aydınlıktır.

Alper Aksoy