Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye Camisi 1558 yılında tamamlanınca camiye imam alımı için duyuru yayınlatır. 

Duyuruda Süleymaniye camiine imam alınacağı şartları da aşağıda olduğu üzere belirtilir.

Süleymaniye Camiine alınacak imamda aranan şartlar:

Süleymaniye imamının özellikleri

1-Arapça, Farsça, Latince, Türkçe dillerine hâkim olmak.

2-Kur’an-ı Kerim’i, İncil’i ve Tevrat’ı mukayeseli şekilde bilmek.

3-İlahi yasa ve içtihatta nitelikli bilim adamı olmak.

4-Bir öğretim standardına kadar fizik ve matematik bilmek.

5- Ata Binecek, ok atacak savaş sanatları ve yasalarını bilecek.

6- Güzel görünümlü olup güzel giyinecek.

7- Yakışıklı olup, tek eşli olacak.

8- Sesi güzel olacak.

9- İlm-i Teşrihi (insan yapısı ilmi) bilecektir. Yani anatomi.

Şimdi elinizi vicdanınıza koyarak etrafınızdaki idarecilerin bu şartlara uyup uymadığını bir test edin.

 Hatta daha ileri gidin tuttuğunuz siyasi partinin lideri, desteklediğiniz milletvekili, belediye başkanı bu şartlara uyuyor mu? Uymuyor mu?

Osmanlı döneminin ihtişamlı günlerine dem vuranlar, o dönemin sosyal kültürel düzeyinin farkındalar mı?

Türkler sadece kılıçları silahlarıyla mı üstündü?

Çağ açıp kapatan Fatihin ilmi, bilimi, kültürü hayata bakışı ve dünyaya bakışı nasıldı?

Onu çağ açıp, çağ kapatan hangi özelliği bu başarılara ulaştırdı?

Önümüzde 2023 genel seçimleri, hemen akabinde de yerel seçimler var.

Tuttuğunuz parti çok önemli olmasın.

Bakın seçtiğiniz milletvekili veya belediye başkanına. Bu adam Süleymaniye camiine imam olacak çapta mı? diye sorgulayın, ondan sonra oyunuzu kullanın.

Partilerde aday belirlerken liderlerine ‘evet efendim, baş üstüne efendim’ deyip rükû secde yapacak kul değil, bu millete devlete hizmet edecek kahramanlar bulup aday göstersinler.

Süleymaniye camiinde 2000 kişiye namaz kıldıracak diye İmamda bu kadar şart arayan anlayış, 20 milyonluk İstanbul’u, 90 milyonluk Türkiye’yi idare edecek kişi de acaba ne şartlar arardı?