İktidar sahiplerinin, hizmet etme amacıyla, alçakgönüllülükle ve ahlaki değerlere bağlılıkla hareket etmeleri gerektiğini vurgulamak kaçınılmazdır.

“İKTİDARIN ÖZÜ”
HİZMET ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK VE SORUMLULUK

Sevgili Okuyucularım,

Günümüzde, iktidarın tüm kudretiyle birlikte, önemli bir sorumluluk ve özveri gerektirdiğini anlamak hayati öneme sahiptir. İktidar sahiplerinin, hizmet etme amacıyla, alçakgönüllülükle ve ahlaki değerlere bağlılıkla hareket etmeleri gerektiğini vurgulamak kaçınılmazdır. Bu temel ilkeler, sadece siyaset sahnesinde değil, her düzeydeki liderlik pozisyonunda da geçerlidir.

İktidara gelindiğinde, alçakgönüllülük ve hizmet duygusu, bireyin kendini toplumun bir parçası olarak görmesini sağlar. Kibirli olmanın yerine, halka karşı bir sorumluluk duygusuyla hareket etmek, toplumla sağlam bir bağ kurmanın anahtarıdır. İktidarın nimetlerini kendine saklayıp halka hizmet etmeme durumu, liderliğin özünü zedeleyen bir davranış biçimidir. Bu nedenle, iktidar sahiplerinin, güçlerini halkın refahı için kullanmaları gerekmektedir.

İktidara gelirken, kendini beğenmişlikten uzak durmak da kritik bir noktadır. Kendini beğenmişlik, liderin çevresindekilere karşı saygısız bir tavır sergilemesine ve onların fikirlerini dikkate almamasına neden olabilir. Oysa ki, gerçek bir lider, çevresindekilerin deneyimlerine, görüşlerine ve ihtiyaçlarına değer verir. Bu şekilde, iktidar sahipleri, karar alma süreçlerinde daha kapsayıcı bir yaklaşım benimseyebilirler ve toplumun çeşitli kesimlerinin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilirler.

Bir başka önemli nokta ise, iktidarın getirdiği sorumlulukları hakkıyla yerine getirmektir. İktidar, sadece kişisel çıkarlar için değil, toplumun genel refahı için kullanılmalıdır. Bu bağlamda, iktidar sahiplerinin, güçsüzlere yardım etme ve adaleti sağlama konusundaki sorumlulukları büyüktür. Adaletin sağlanması, toplumun huzur ve güvenliğinin temelini oluşturur ve bu nedenle iktidar sahipleri, bu ilkeyi her zaman gözetmelidirler.

Ahlaki kurallara bağlılık da iktidarın vazgeçilmez bir unsuru olarak görülmelidir. İktidar sahipleri, toplumun güvenini kazanmak ve korumak için dürüstlük, şeffaflık ve etik değerlere sıkı sıkıya bağlı kalmalıdırlar. Ahlaki kurallara uymak, toplumun iktidar sahiplerine olan güvenini artırır ve hükümetin meşruiyetini güçlendirir.

Bu nedenle, iktidarın geçici olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Her iktidar sahibi, bir gün makamını bırakacak ve önce halkın, sonra da Allah’ın önünde hesap verecektir. Bu bilinçle hareket etmek, iktidar sahiplerinin gücü kötüye kullanmasını önler ve onları daha adil ve insani bir liderlik anlayışına yönlendirir.

İktidarın özü, hizmet, alçakgönüllülük ve sorumluluktur. Bu temel ilkeleri benimseyen liderler, toplumu daha iyi bir yere taşımak için gereken gücü ve etkiyi elde ederler. Bu nedenle, iktidar sahipleri, bu temel ilkeleri her zaman gözetmeli ve toplumun refahı için çalışmalıdırlar.

GÜNÜN SÖZÜ 
İktidara gelirseniz, hal ve hareketlerinize dikkat edin.
Kibirli olmayın, kendini beğenmişlik etmeyin.
Size ait olmayan şeyleri almayın, güçsüzlere yardım edin ve ahlak kurallarına uyun.
Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur.
Her iktidar geçicidir ve herkes, er veya geç, önce milletin ve nihayet ALLAH'ın önünde hesap verecektir.

20/04/2024 
Sevgiyle Kalın. 
Fethullah DOĞALA