Barajlarımızı korumak ve sürdürülebilir su yönetimi stratejileri geliştirmek, hepimizin sorumluluğunda olan bir görevdir.

İstanbul'un su kaynağı olan barajlar, şehrin yaşamının temel taşlarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Ancak son zamanlarda yaşanan kuraklık ve düşük yağışlar, bu önemli kaynağın değerini bir kez daha hatırlatıyor bize.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, şu anki doluluk oranları yüzde 80.02 seviyesine ulaşmış durumda. Bu rakam, geçtiğimiz aylara kıyasla belirgin bir artışı temsil ediyor. Ancak unutulmamalıdır ki, bu sadece bir anlık durumu yansıtıyor. Su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği için sürekli bir çaba ve dikkat gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ve düşük yağışlar, barajlarımızı ciddi anlamda etkilemişti. Doluluk oranlarının yüzde 16.18'e kadar düştüğü dönemde, su kaynaklarının kıymetini bir kez daha anlamıştık. Bu zorlu süreçte, İstanbul halkının su tüketimine daha dikkatli yaklaşması ve israfı önlemesi büyük önem taşıdı.

İstanbul'un barajları sadece su sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda şehrin ekosistemini ve çevresini koruyor. Yeşil alanların sürdürülebilirliği ve şehirdeki canlı yaşamı için de hayati bir rol oynuyorlar. Bu nedenle, barajlarımızı korumak ve sürdürülebilir su yönetimi stratejileri geliştirmek, hepimizin sorumluluğunda olan bir görevdir.

Su kaynaklarımızın değerini anlamak, sadece baraj doluluk oranlarını izlemekle değil, aynı zamanda suyun bilinçli kullanımını teşvik etmekle de mümkün olacaktır. İstanbul'un gelecek nesiller için yaşanabilir bir şehir olması için, su kaynaklarımıza gereken özeni göstermeliyiz. Unutmayalım ki, su hayattır ve bizim en değerli varlığımızdır.

İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre, megakentteki barajların doluluk oranı bir önceki gün yüzde 80.11'di. Bu, suyun stratejik yönetimi konusunda önemli bir göstergedir ve sürekli olarak takip edilmelidir.

Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliği konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra, altyapı yatırımları da önem taşımaktadır. İstanbul'un su kaynaklarını daha etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek için, suyun toplama, arıtma ve dağıtım süreçlerinde teknolojik yenilikler ve altyapı iyileştirmeleri yapılmalıdır.

Şehir planlamasında su kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi de hayati önem taşımaktadır. Yeşil alanların korunması ve şehirleşmenin su kaynaklarına zarar vermemesi için stratejik planlamalar yapılmalıdır. Bu sayede, İstanbul'un su kaynakları uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilir hale gelecektir.

Değerli İstanbul Sakinleri,

Su, yaşamın temel kaynağıdır ve şehrimizin sürdürülebilirliği için hayati öneme sahiptir. İstanbul’un su kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, hem bugünümüzü hem de gelecek nesillerin yaşam kalitesini güvence altına almak adına büyük önem taşımaktadır.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, şu anda barajlarımızın doluluk oranları olumlu yönde ilerliyor. Ancak bu, suyun idari kullanımını savsaklamamız gerektiği anlamına gelmez. Tam tersine, suyun bilinçli ve idari kullanımını teşvik etmeliyiz.

Suyu idari kullanmak, onu israf etmemek, verimli kullanmak ve korumak anlamına gelir. İşte bu konuda hepimize düşen bazı sorumluluklar:

    1.    Bilinçli Tüketim: Su tüketimimizi bilinçli bir şekilde yönetmeliyiz. Muslukları sıkıca kapatmalı, sızıntıları onarmalı ve suyu gereksiz yere kullanmaktan kaçınmalıyız.
    2.    Verimli Sulama: Bahçe sulama ve tarım faaliyetlerinde suyu verimli kullanmalıyız. Damlama sulama sistemleri gibi su tasarruflu yöntemleri tercih etmeli ve sulama saatlerini akıllıca planlamalıyız.
    3.    Atık Su Yönetimi: Evsel ve endüstriyel atık suları etkili bir şekilde arıtarak, yeniden kullanımını veya güvenli bir şekilde deşarjını sağlamalıyız.
    4.    Altyapı Yatırımları: İSKİ gibi kuruluşlar, suyun toplanması, arıtılması ve dağıtımı için altyapı yatırımlarına devam etmelidir. Teknolojik yenilikler ve iyileştirmelerle su kaynaklarını daha etkin bir şekilde yönetebiliriz.
    5.    Eğitim ve Bilinçlendirme: Toplumun her kesimini suyun idari kullanımı konusunda eğitmeli ve bilinçlendirmeliyiz. Okullarda, işyerlerinde ve toplumda su tasarrufu ve korunmasıyla ilgili bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmelidir.

Suyun idari kullanımı, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesini de etkiler. Bu nedenle, hepimiz su kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz.

Unutmayalım ki, su hayattır ve hepimizin sorumluluğudur.

Saygılarımla,