Şeyh Şamil'in Kafkasya'da Rus Çarlığına karşı direnişi Moskova'da Rus aydınlar tarafından övgüyle karşılanmış,

Rusya'da "Putin Savaşı Durdur" protestolarında gözaltına alınanların sayısı 10000'i aşmış. Gözaltı sayısını 10 ile çarparsanız meydanlara inen sayının yaklaşık 100.000 olduğunu söyleyebiliriz.

Rus milletinin ve aydınlarının haksızlıklara karşı başkaldırma yönünü hep takdir ederim. Şeyh Şamil'in Kafkasya'da Rus Çarlığına karşı direnişi Moskova'da Rus aydınlar tarafından övgüyle karşılanmış, bu konuda yazılar, şiirler, romanlar yazılmıştır. Stalin dönemindeki Kırım Sürgünü'nü protesto etmek için şiirler yazan Rus şairleri olmuş, hatta onlar da sürgüne gönderilmiştir.

Rus aydınları dünya ölçeğinde rejim ister Çarlık, ister Stalin diktası olsun haksız uygulamalara başkaldırma asaletinde hep ilk sıralardadır. Yani Moskova'daki, Petersburg'taki protestoların tarihi kökeni vardır, anlık gelişen tepkiler değildir.

Emeviler döneminden başlamak üzere İslam dünyasındaki din bilginleri, aydınlar hep güce yaslanıp dünya nimetlerinden yararlanmayı seçmişlerdir. İslami ilkeler istediği kadar "Haksızlıklara karşı susan dilsiz şeytandır"diyedursun bu ilke aydınlar için sinek vızıltısından öteye geçememiştir. İslam tarihinde İmamı-Azam gibi sadece üç, beş istisna vardır.

Yani İslam dünyasındaki kör biatçılığın veya suskunluğun da tarihi kökeni vardır. Günümüz Türkiyesinde din adamlarının güce yaslanması bir geleneğin devamıdır. Kuran'daki İslam duvarda asılı kalmaya devam etsin.

Alper Aksoy