Masonluk ta Hz. Süleyman Peygambere kadar dayandırılıp, temelinde ingiliz siyaseti yatmaktadır.

Duvar ustalarının kurmuş oldukları çatının yaygınlaştırılarak zaman içinde siyasallaştırılmasıyla da hristiyan inancının temelinde diğer dinleri de mensuplarıyla beraber içine çekip eritme faaliyetidir.

Yazar kendisini,( Hürol Tasdelen)[1]

Masonluk için yapılan teklifleri reddederken ancak girme sebebini şöyle anlatır;

"Araştırmaya, okumaya başlayınca, Baş masonlardan Mim Kemal Öke’nin; “Masonluk hakkında kat’i bir hüküm vermek için onu dışından değil, içinden tetkik etmelidir” sözlerini okuyunca da, yedi yıl önce bana mason olma önerisini getiren yaşlı masonu aradım. Sonra süreç başladı ve mason derneği üyesi oldum. Asla mason olmadım, olmak da istemedim.

Mason Tarikatını içeriden anlamak için, Büyük Loca ’da Usta (Üstad) olup, sonra Yüksek Şûraya devam etmek ve birkaç derece almak gerekiyordu. Bu neresinden bakarsanız, en az 7 yıl gerektirir, bir de yoğun çalışma yaşamının getirdiği gecikmeler olunca, bu süre arttı. 2007’de girdiğim Mason Derneğinden, olabildiğince çok bilgiler toplayıp, ulaşabildiğim kadar kaynaklara erişip, yapıyı anlayıp ve ilişkileri çözümleyip, 10 yıl sonra, Büyük Loca ‘da Usta, Yüksek Şûrada 9.° de, 14.° ‘ye geçmek üzere iken ayrıldım. Vardığım noktada, masonluğun ancak içeriden öğrenilebileceği ve açıklanabileceği düşüncem güçlendi ve doğru yaptığıma eminim."13.

(Ahmet Hakanın Kanal7- de bir mason ayinini içten gizli çekilen bir videodaki gösterim gibi.[2]

Attilâ İlhan;

“Benim hayatımda en önemli bir işi yapmış olan, yani benim tahsil hayatım mahvolmuşken onu kurtaran adam bir masondu, yani benim onlara büyük saygım vardır; o ayrı sorundur. Benim söylemeye çalıştığım başka bir şeydir. Benim söylemeye çalıştığım şudur: Orada sayılan kişiler ve orada sayılan kuruluşların bütünü Batılıların ele geçirmeye karar verdikleri ülkelerde uyguladıkları bir politikanın aletleridirler. O politikanın adı kültürsüzleştirmedir.”3.

Yalnızca mason olmayanlar değil, masonların da masonluk konusunda bilgileri son derece sınırlı, eksik ve yanlış olduğunu söyleyebilirim. 18.

Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğünde, mason sözcüğünü arayınca, sözlük farmasona yönlendiriyor.

Farmason; “isim Fransızca franc-maçon, 1. isim Mason, 2. sıfat Dinsiz, imansız”

-"Kitaplarımda ilerledikçe çok açık göreceğiz ki, masonluk bir tarikattır. Masonluk, İngiliz burjuvazinin, Britanya uluslarını egemenliği altına alma savaşımında, Soylular ve Katolik Kilisesi karşıtlarına karşı kullandığı; öğretisi Esseni, Tapınakçılar tarikatlarından beslenmiş, aynı yapının katları olan YahudiHıristiyan dininin yeni bir yorumu olarak yapılanmış bir tarikattı."29.

-"33.° mason Tanju Koray;

“ Hür masonluk ahlaki ve manevi değerlere bağlı erkekler topluluğudur.(…) Masonluk Hıristiyan toplumunun bir ürünüdür.”30.

-"Bizde masonluk siyasal olaylarda ne kadar etkilidir? Bunu bilmeye olanak yoktur. Cumhuriyet öncesinde “ittihatçı" diye bilinen askeri ve sivil siyasetçiler arasında çok yaygın olan masonluk, mason localarının 1948 yılında yeniden açıldıktan sonra siyasetler arasında, büyük üstatlığa getirilen, Adnan Menderes'in başbakanlık müsteşarı ve o zamanki adıyla “Milli Emniyet" Başkanlığı yapan Ahmet Salih Korur aracılığı ile yayılmıştır."37,Mumcu, Uyan Gazi Kemal!, 2007, s. 316) ve (Cumhuriyet, 14 Aralık 1986.

-"Yahudi-Hıristiyan Almanlar, localarında Müslüman ziyaretçi olsa bile Kur’an-ı Kerim açılmasına da izin vermiyorlar. Hıristiyanların çoğunlukta olduğu diğer ülkelerde olduğu gibi.

Almanların denetimindeki Yüksek Şûra localarına Hıristiyan – Yahudi olmayanlar giremez, Amerika Kanada denetimindeki Yüksek Şûralara ise Müslüman girebilir ama yalnızca İncil açılır, Hıristiyan olarak yani. Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi. Almanya Yüksek Şûrasına üye olan Türk soylu Alman vatandaşları var. Buralarda Almanca toplanıyorlar ama kendilerini Müslüman olarak ifade edemiyorlar; ya Hıristiyan olmuş Müslümanlar ya da Sebataycı kökenden geliyorlar. "90.

-"Masonluk Amerika’da çok hızlı bir başlangıç yapar ama 1830’da birden bire durur, 20 binden, 3 bine düşer. William Morgan isminde düzenli bir mason, 1826’da Masonluğun İç Yüzü diye bir kitap yayınlar.

Kitap dağıtıma girdikten sonra, Morgan kaybolur, kimse bulamaz, nereye gittiği bilinmez.129 Masonlar tarafından kaçırıldığı ve öldürüldüğü dedikoduları yayılır. Mason zanlılar yakalanır ancak masonlardan oluşan jüri tarafından aklanır. En güçlü söylenti Ontario civarında bir değirmende masonlar tarafından işkence yapıldığı ve Niagara Çağlayanından atıldığıdır. Bundan sonra Mason karşıtı dönem yaşanır; kilise, siyasi yöneticiler, mahkemeler jüriye üye olarak kabul etmezler. Aleyhte toplantılar düzenlenir.

Bu sıkıntılı dönem kolay atlatılamaz, aşağı yukarı 20 yıl sürer."93-94.

-"Amerika Birleşik Devletleri kuruluşunda Mason Tarikatı’nın örgütü ve önderlerinin büyük etkisi olduğu kesin. Kesin olan bir başka gerçek de, dünyanın sayıca en büyük Mason Tarikatı üyelerinin ırkçılığının altında, köle ticareti de var. "95.

-"Masonluğun ilk 3 derecesi Tevrat ve Yahudi inancı üzerine yapılandırılmıştır. Yahudilerin tanrısı, masonluk bilgisini Âdem’in kalbine işlediğini söyler, 1738 baskısında ayrıntılara girer. Âdem’in oğulları büyüyünce Âdem geometriyi ve mimari bilgileri oğullarına öğretir ve onlar da loca kurarlar. Sonra sürer gider; Nuh Peygamber ve oğulları, Musa Peygamber… Masonlar, hepsini Büyük Üstad sayarlar.

Sonra da duvarcı ustalarının inşaat, mimarlık yani masonluk bilgileri, Yunanistan, Roma yoluyla İngiltere’ye gelir ama Romalılar gidince bu bilgiler kaybolur."108.

-"Bektaşi Tarikatına masonların sızması Yahudilerin son yüzyıllarda Yeniçerilerin bütün gereksinmesini karşıladıkları dönemlerde gerçekleşmiş ve halen sürüyor. Günümüzde de Bektaşi Tarikatı en üst derecedeki yöneticisini Dede Babayı seçemez durumda, bölünmüş. Bölünmeye de Mason Bektaşilerin neden olduğu söyleniyor."164.

-"Masonluk ne ola ki?

Masonlar bir türlü anlaşamıyorlar, Masonluk teist mi, deist mi, panteist mi, yoksa Budist mi? Ben söyleyeyim, her şeyden önce emperyalist ve sömürgeci.""188.

-"Müslümanların kutsal Mescidi Aksa altında, Süleyman’ın tapınağı olduğu yer kabul edilen mağara, İsrailli Yahudi masonların tapınağında kendilerine Türk ve Müslüman diyen masonlar birlikte ayindeler. Ayakta olan, süslü giysileri olan, o dönemde HKEMBL Baş masonu Ömer Köker."287.

-“…Bir başka deyişle; 28 Şubat 1997'deki MGK toplantısında generaller Refahyol Hükümeti'ne “muhtıra” verirken, Akın Öztürk İsrail'de görev yapıyordu…

Öztürk'ün Tel Aviv'de bulunduğu seneler; aynı zamanda, 28 Şubat Cuntası'nın önde gelen ismi Çevik .

Bir'in “İsrail'i gide gele adeta suyolu yaptığı” dönemdir!

Akın Öztürk, İsrail'de vazifeli iken Tel Aviv'deki 73 sayılı NUR Locası'na kayıt yaptırdı ve mason oldu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin elebaşısı Fetullah Gülen, 1975 yılında Baron Kasım Gülek'in aracılığıyla mason locasına girmişti…

Akın Öztürk'ün de üyesi olduğu Tel Aviv'deki Nur Locası, 6 Haziran 1985 tarihinde “İsrail Büyük Locası”na bağlı olarak kurulmuştur. O dönemde “Türkiye Büyük Locası”nın “Büyük Üstadı” olan Şekür Okten ile meşhur işadamı Jak Kamhi, Nur Locası'nın açılışını birlikte yapmışlardı.

Jak Kamhi, TESEV'in kurucuları arasındadır. TESEV, 1994 yılında kurulduğunda FETÖ'nün üzerine titrediği İshak Alaton ile TÜSİAD'çı Nafiz John Paker ilk yönetim kurulundaydılar!”[3]

MEHMET ÖZÇELİK

 

[1] MASON TARİKATI ve Emperyalizm I Hürol Tasdelen.

[3] 27 Ocak 2017-Tamer Korkmaz” Yeni Şafak.