illa edep illa ahlak illa insan olabilmek adına ilk on emirden bugüne tüm erdemleri ile iyilik, insanlık adına ilmen ve bilmen donanıma sahip olmak demektir.

Türk Dünyası'nda en fazla mensûbu olan üç İslâm mezhebi, sırasıyla: ① Hanefî-Maturidîlik ② Kızılbaş-Şiîlik ③ Alevî-Bektaşîlik...

Her üç İslâm mezhebi de, Emevî/Muâviye siyâsî-îtikadi çizgilerine yönelik tepkiyi bünyesinde barındırır; onların antitezi mâhiyeti taşır.

Maalesef günümüzde Türk Devrimi'nin önemli kurumlarından Diyanet, karşı devrim aracı olarak kullanılıyor.

İslam'ın akıl ve bilimle barışık yorumu, Atatürk'ün din anlayışı Türk müslümanlığı Maturidilik yerine Arap gericiliği tarikatlarca Diyanet'e empoze ettiriliyor!

Tarikat yol anlamında Fatiha Suresinde geçen dosdoğru yoldur... Bu ki kelime yolda olanların yolculuk ilkesidir... Nedir dosdoğru yoldan kasıt, illa edep illa ahlak illa insan olabilmek adına ilk on emirden bugüne tüm erdemleri ile iyilik, insanlık adına ilmen ve bilmen donanıma sahip olmak demektir.

Bu erdem ve liyakata erişen insan beşer olmaktan kurtulur, baktığı her yerde kâmil dediğimiz insanların ulaşabildiği yüksek mevkiye mürşidi yani öğretmeni yani sığındığı açık gönül ile Allah olursa, ona bildiği veya bilmediği yardımcılar gönderir...

Her ilim sahibi âlim, her âlim kendini şeyh ya da bir şey sanacak olursa bilin ki zalimlerden olmuştur...

Tıpkı boş başak ve dolu başak misali aklı olan,aklını kullanan mütevazilik ve teslimiyeti dosdoğru olarak yaşayan örnek şahsiyet olarak gönülleri fetheder...

Yol yalnızca bu dünyada yaşanılan hayattan ibaret değildir, bilselerdi, din adı altında ahlaksızlığı, hırsızlığı,yolsuzluğu, adaletsizliği, haksızlığı, hukuksuzluğu yaşar ve yaşatırken böyle fütursuzca davranmazlardı.

Tüm perdeler görmek istemeyen göz ve doymak istemeyen nefisler üzerinedir...

İyi ve doğruyu adaletli bir akıl ve gönül ile ayırabilecek, özünde...sözünde ve elinde ehil bireylerden oluşan bir toplumun özlemi hiç bu kadar kendisini hissettirmemişti...

Hedefleri açık idealleri muasır medeyet ülküsünü yaşamak ve yaşatmak olan aydın,vatanperver ve öğretisi ahlâk, akıl ve bilim olan herkese...

Özetle;

1- “Ey millet! İyi biliniz ki,Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz.En doğru, en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır."(30.8.1925)

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

2- Yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen çalışmak değil çok çalışmak, uyumak değil uyanık kalmak, çabalamak değil var gücümüzü ortaya koymak zorundayız...

Saygılarımla,

Güneş Altuner