Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan, tarihi derinlikleri ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan bir ilçe olan İdil, Şırnak iline bağlıdır

Sevgili Okuyucularım,

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan, tarihi derinlikleri ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan bir ilçe olan İdil, Şırnak iline bağlıdır. 1224 km²’lik yüzölçümüyle Türkiye’nin en geniş ilçelerinden biri olan İdil, aynı zamanda 773 metrelik rakımıyla da dikkat çeker.

İdil’in tarih sahnesine çıkışı, Mardin’e bağlı bir ilçe olarak gerçekleşmiştir. Ancak zamanla kendi özgün kimliğini oluşturarak, Şırnak iline bağlanmıştır. Bu süreçte, coğrafi konumu ve tarihi önemiyle çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.

İdil, aynı zamanda Kürtçe’de “Hezex” olarak bilinir. Bu isim, ilçenin Kürtçe isimlendirilmiş halidir ve yerel kültürün önemli bir parçasını oluşturur. İdil’in etnik ve kültürel çeşitliliği, Hezex adının da bu zenginlik içinde yer almasını sağlar.

İdil, 63 köyden oluşan geniş bir yerleşim ağına sahiptir. Bu köyler, ilçenin tarımsal üretimine ve ekonomisine önemli katkılar sağlar. Her bir köy, kendi özgün yaşam tarzı, gelenekleri ve kültürel mirasıyla İdil’in çeşitliliğine katkıda bulunur.

Şehirdeki Meryem Ana Kilisesi, Hristiyanlık tarihinde önemli bir merkezdir ve Hatay’dan sonra Anadolu’da Hristiyanlığın ikinci merkezi olarak kabul edilir. Cizre’ye, Midyat’a, Nusaybin’e ve hatta Suriye ile Irak sınırlarına olan yakınlığı, İdil’i stratejik bir konuma yerleştirirken, aynı zamanda tarih boyunca ticaret ve kültürel alışverişin merkezi olmasını sağlamıştır.

İlçenin ekonomisi, tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Arpa, buğday, karpuz, kavun, mercimek, nohut ve üzüm gibi tarımsal ürünler, İdil’in bereketli topraklarında yetiştirilir. Özellikle Süryanilerin yoğun yaşadığı dönemlerde, üzüm bağları ve şarap üretimiyle ün kazanan İdil, tarımsal mirasını günümüze taşırken, modern tarım teknikleriyle de geleceğe hazırlanmaktadır.

İdil’in demografik yapısı zaman içinde değişmiştir. 1970’li yıllardan sonra Müslüman köylerin ve göçer ailelerin yerleşmesiyle birlikte, Süryani nüfusun azaldığı görülmüştür. Ancak hala İdil’de yaşayan az sayıda Süryani aile bulunmaktadır. Bu demografik değişim, İdil’in kültürel mozaiğini zenginleştirirken, tarihi dokusunu da korumasını sağlamıştır.

İdil, aynı zamanda eğitim ve kültür alanında da önemli bir merkezdir. Şırnak Üniversitesi’nin Ziraat Fakültesi ve İdil Meslek Yüksek Okulu, gençlerin eğitimine katkı sağlarken, şehirdeki tarihi yapıların restore edilmesi, turizm potansiyelini artırmaktadır.

İdil adı, sükun ve huzur anlamını taşırken, aynı zamanda bereketli toprakların ve yaşamın sembolü olarak da kabul edilir. İdil ismi, sadece coğrafi bir isim olmanın ötesinde, aynı zamanda kültürel bir sembol haline gelmiştir. İdil’in güzelliği ve anlamı, hem kız çocuklarına isim olarak sıkça tercih edilmesine hem de iş yerleri ve şirketlerin adlarına eklenmesine ilham vermiştir. İşte bu yüzden, İdil ismi hem kişisel hem de kurumsal kimliklerde tercih edilir.

Sonuç olarak, İdil; tarihi, kültürel ve coğrafi zenginlikleriyle Türkiye’nin önemli ilçelerinden biridir. Doğduğum yer olmasıyla bana özel bir bağlılık hissi uyandıran İdil, hem geçmişiyle hem de geleceğiyle benzersiz bir şehirdir.

17/04/2024
Sevgiyle Kalın.
Fethullah DOĞALA