her kim tağutu yani şeytanı inkar Edip Allah’a inanırsa sağlam bir kulpa yapışmıştır ki O Allah hiçbir zaman korkmaz Allah her şeyi işidir ve her şeyide en iyi bilir.

O işaret olunan peygamberler yok mu biz onların bazısını basından üstün kıldık içlerinden kim var ki Allah kendisiyle konuştu bazısını da derecelerle daha yükseklere çıkaracak biz Meryem oğlu İsayı da İsa’ya da açık deliller verdik kendisini ruhul kudüs cebrail ile destekledik eğer Allah dileseydi bunların arkasındaki Ümmetler kendilerine ve o apaçık deliller geldikten sonra Birbirlerinin kanına girmezlerdi fakat onlar ihtilafa düştüler kimi iman etti kimi inkar etti yine Allah dileseydi birbirlerinin kanına girmezlerdi fakat Allah ancak ve ancak dilediğini yapar. 
 ey iman edenler kendisinde hiçbir alışverişin hiçbir dostluğun ve hiçbir işin Bulunmadığı bir gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın kâfirlere gelince onlar zalimlerdir .

Bakara Suresi 255 Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur o daima diridir haydır bütün varlığın varlıkların idaresini güden kayyumdur ona ne de gaflet 
 basar ne de uyku göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur onun izni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir.
 O kullarının önlerinde ve arkalarında geçmişlerinde ve geleceklerin de ne varsa hepsini bilir onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar onun kürcisi Bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır onların her ikisinide görüp gözetmek ona bir ağırlık,zorluk vermez o çok yücedir ve çok büyüktür.
256 dinde asla zorlama yoktur. çünkü doğruluk sapıklıktan ayırırız edilmiştir artık O işaret ondan peygamberler yok mu biz onların babasını basımdan üstün kıldık işlerinden kim var ki Allah kendisiyle konuştum basını da derecelerle daha yükseklere çıkaracak biz Meryem oğlu İsayı da İsa’ya da açık deliller verdik kendisini ruhun kudüs cebrail ile destekledik eğer Allah dileseydi bulutların arkasındaki Ümmetler kendilerini ve o apaçık deliller geldikten sonra Birbirlerinin kanla girmezlerdi fakat ihtilafa düştüler kimi iman ettiği kimi inkar etti yine Allah dileseydi birbirlerinin kanına girmezlerdi fakat Allah ancak ve ancak dilediğini yapar ey iman edenler kendisinde hiçbir alışverişin hiçbir dostluğun ve hiçbir işe Bahatin bulunmadığı bir gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın kâfirlere gelince onlar salimlerdir.

 Bakara Suresi 255 Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur o daima diridir hayırdır bütün varlığın varlıkların idaresini gülten kayyumdur o ne gaflet ona niye kopacak basar ne de uyku göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur onun izni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir okullarının önlerinde ve arkalarında geçmişlerinde ve geleceklerin de ne varsa hepsini bilir onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar onun kürcisi Bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır 
onların her ikisinide görüp gözetmek ona bir ağırlık vermez o çok yücedir ve çok büyüktür
256 -dinde asla zorlama yoktur çünkü doğruluk sapıklıktan ayırılmştır edilmiştir artık her kim tağutu yani şeytanı inkar Edip Allah’a inanırsa sağlam bir kulpa yapışmıştır ki o hiçbir zaman korkmaz Allah her şeyi işidir ve her şeyde bir her kim tağutu yani şeytanı inkar Edip Allah’a inanırsa sağlam bir kulpa yapışmıştır ki O Allah hiçbir zaman korkmaz Allah her şeyi işidir ve her şeyide en iyi bilir.