Zekatın diğer sekizde birini de mesakinlerin; öz bakım, eğitim, rehabilitasyon, erişim, iletişim vb işlemlerini yapan çalışanlara verir.

RAMAZAN'i ŞERİF ve MESAKİN
Mesakin kimdir?
Bedeni Hareket kabiliyetini kısmi veya tamamen yitirmiş;
Öz beslenmesini
Öz bakımını yapamayan
Tek başına yaşamını sürdüremeyen 
Bir başkasına bağımlı yaşayan insanlar demektir.
Bu grubun en başında doğuştan bu durumda olan
Serebral palsililer yer alır.
Ardından 
Down sendromlu
Otizmli
Zihinsel engelli
Spina bfidalı
Nadir hastalık
Genetik  tanılı 
Çocuk ve bireyler
Felç ve inme geçirenler
Yaşlılar.Bu çok değerli  kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim de
Oruç geçen hiç bir yerde fakir kelimesi geçmez.
Oruç 14 defa geçer
Fakir de 14 defa geçer
Mesakin 69 defa geçer.
Oruç Yani Savm kelimesi geçen
12 ayette hiç birinde fakir kelimesi geçmez.
Fakat dört ayrı oruç ayetinde MESAKİN kelimesi geçer.
Oruç tutmayanlar ve tutamayanlar fidyelerini mesakinlere verir. 
Zekat vermek isteyenler zekatlarının sekizde birini mesakinlere doğrudan verir.
Zekatın diğer sekizde birini de mesakinlerin; öz bakım, eğitim, rehabilitasyon, erişim, iletişim vb işlemlerini yapan çalışanlara verir. Sosyal sorumluluk ve bilinçlenme eğitimine tabi tutulur.
Yani zekatların sekizde ikisi mesakinlere aktarılmaktadır.
Bunun zorunluluğu ve sorumluluğu vardır.
Mesakinlerin, taamil mesakin olanlarının yemeğini bizzat gidip yedirirler.
Mesakinleri yedirir, içirir ve giydirirken ev halkından çocuğundan biri gibi algısı ile seçici ve kaliteyi önceleyici bilinçle davranırlar.
Mesakinler asla ayrıştırılıp, ötekileştirilemez.
Toplum dışına itilemezler.
Onlara 
Erişim imkanları 
İletişim imkanları sağlamak
Etkileşim kurmak sorumluluğu herkesindir.
Nezaket, nezihet, saygı ve sevgisinin zirvesinde 
Onurlu ve onure edici olarak hizmet ederler. 
Haksız yere yemin edenlerin kefareti;
10 taamil mesakini yedirme, giydirme ve içirmedir.
Haksız yere eşlerini boşayanların keffareti;
60 mesakini yedirme, giydirme ve içirmedir.
Sosyal sorumluluk
Mesakinler hizmetine ve iaşesine sorumlu ve bilinçlenme eğitimine tabi tutulur.
Haksız avlanma yapanların  cezayı müeyyideleri ve kefaretleri yine en az bir mesakin hizmetine giderek öder.
Mesakin sorumluluk ve bilinçlenme eğitimine tabi tutulur.
Mesakin kelimesi ile işaret edilen ve endişeleri giderilmek istenen insan kitlesi çok büyük ve geniştir.
Avrupa toplumunun yüzde 20 sini
Türkiye toplumunun yüzde 15 ini
Doğrudan hedef alıp q
İlgilendirir ve ilişkilendirir.
Fiili olarak;
Mesakinlerin oranı ise hiç bir toplumda bilinmemektedir.
Türkiye için benim tahminim yüzde 3 ila 4 arasındadır.
Yani bu 3 ila 4 milyon insandır.
Mesakin insanlar ile birinci dereceden ilişkili ve ilintili olan insan sayısı ise en az on kişidir.
Bu da 30-40 milyon insan.
Hepsinin bilinci ve ruhu dünyanın kaosu ile kıskaç altında. Kaos ve gayb hayat için gereklidir.
Endişe verici ve ürkütücüdür.
Mesakin ve ilintili kitle daha endişelidir.
Kuran bunu dengelemek için çözümler sunar.
Mesakin çözümlerini 
Kur'an tüm detayları ile açıklar izah eder ve belirler.
Amma;
Hala bu ülkede tek bir 
Mesakin derneği ve vakfı
Tek bir mesakin dergisi
Sitesi ve yayını 
Araştırma ve makalesi yok.
Mesakin kelimesinin tanımı alt başlıkları Sorumluluklarımız bilinmiyor.
Mesakin kelimesi
Taamil mesakin kelimesi
Yehuddu kelimesi
Mesakin amele kelime ilişkisi
Mesakinle ilişkili 83 kuran kelimesi var.
1400 ayetle mesakinler örüntülenmiş.

Bunların bazıları
Misak
Ahd
Rızık
İnfa
Sadaka
Zekat
Yemin
Fidye
Keffaret
Avlanma
Miras
Gelir 
Boşanma 
Erişim
İletişim
Etkileşim
İlişķi
İtikad
İman
İbadet
Müslüman
Rıza.
Kim biliyor?
Kim pratize etmiş?...Niye din adamları bu konulardan eksik ve işlemiyor?
Toplumun tümünün sorumlu olduğu halde.
Bu sorumluğu bilene ve yerine getirene ne mutlu.
    Sevgi ve saygılarımla