Güçlü ve etkin birlikteliği sağlamak adına dünya görüşümüz, yaşam tarzımız ne kadar farklı olursa olsun, devlet aklı ile hareket etmek zorundayız...

Büyük önder Atatürk’e ait olan bu veciz söz Türklerin Dünya barışındaki önemini vurgulamak ile birlikte Yurtta barışın sağlanması ve daimi olması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğinin de altı çizilmektedir.

Son zamanlarda yaşamış olduğumuz olaylarda göstermektedir ki, Ülkemiz ve insanlarımız son derece güçlü birlik ve beraberliğe sahiptir.

Maalesef Ülkemiz böylesi bir dirayetli sergilemesine rağmen öncesinde ve sonrasında yaşanmış ve yaşanacak olan iç ve dış düşmanların hain saldırılarına maruz kalmaya devam edecektedir.

Ülkemiz gerek coğrafi konum olarak gerekse kültürel doku olarak oldukça zengin bir dokuya sahiptir.

Bu sebeple, uluslararası konjoktürde Türkiye’nin bölge dinamiklerinin değişken ve aktif olması gerçeği ile yüzlerce stratejik planlama ve duruma göre hareket kabiliyeti yüksek diplomasiyi devlet aklı ile üretmesi ve tatbik etmesi gerekmektedir.

Güçlü ve etkin bir birlikteliği sağlamak adına dünya görüşümüz, yaşam tarzımız farklılıklarını ne kadar çeşitli ve farklı olursa olsun, devlet aklı ile hareket etmek zorundayız...

Çümkü; Devlet aklı dediğimiz milli iradenin, ortak milli tarih ve kültürün oluşturduğu milli şuurun harekete geçmesiyle; kolektif ufkun, bilgi, birikim ve becerilerin yükselmesi sonucu ancak hakimiyetini devam ettirir...

Bu doğrultuda işinde uzman kadroların diplomasi, siyasi ve milli savunma alanlarında son derece donanımlı ve etkin olabilmesi adına tavandan tabana örgütlenmelerin tamamlanması daha fazla zaman kaybetmeden önemi pekiştirilmeli devamında uygulanmalıdır.

Şu gerçeği tüm dünya devletleri çok iyi bilmelidir ki Ülkemizde barış olmazsa dünyada da barış asla olmayacaktır.

Saygılarımla,

Güneş Altuner