Milliyetçilerin bir çatı altında yani fiziksel bütünlüğünü hedeflemek elbette bugün için hem mümkün, hem de gerçekçi değil.

Milliyetçilerin birleşmesinden, hepsinin bir çatı altında ve bir teşkilatta birleşmesini yani fiziksel bütünlüğünü hedeflemek elbette bugün için hem mümkün hem de gerçekçi değil.

Fakat milliyetçilerin gücünü ve ülke yönetiminde varlığını ortaya çıkarmanın bir yolu var.

Oylarımız!

Milliyetçilerin oyları.

Tek tek sandığa atılıyor.

Milliyetçi partiler her seçim çevresinde anlaşarak tek aday gösterebilir.

İkisi, üçü ya da dördü …

Oylarımız birleşenlerin adaylarından yana olabilir.

Hiç mi birleşmediler ?

O zaman en hak eden ve en liyakatli adayda oylarımızı birleştirebiliriz.

Bunun için partiye örgüte ihtiyaç yok.

Sadece bir birimize dokunarak haberleşerek her seçim çevresinde

“oyum milliyetçi tek adaya” kampanyası ile işe başarabiliriz.

Eğer bu hedef ve çalışma konusunda şimdiden milliyetçi kamuoyunu hazırlar ve ciddi yankılar uyandırabilirsek belki birleşmemekte ısrarlı olan milliyetçi partileri endişeli bir tedirginliğe sevk ederek, ortak adayın anlamlı ve doğru gerçekçiliğini farketmelerini sağlarız.

Milliyetçilerin birleşmesinin zor ve imkansız olduğunu söyleyerek, sosyolojik ve felsefi yorumlar yaparak yan gelip yatmaktan iyidir.