İngilizler, Fransızlar, İspanyollar Afrika’dan kaçırdıkları zencileri Hristiyan yaptılar ama hiçbir zaman kendilerine eşit görmediler

İngilizler, Fransızlar, İspanyollar Afrika’dan kaçırdıkları zencileri Hristiyan yaptılar ama hiçbir zaman kendilerine eşit görmediler, zencileri köle pazarlarında uşak olarak sattılar.

İslamı yayma adına Araplar önce İran’ı talan ettiler sonra Türkleri hedef aldılar. İslamı yayma adı altında Türk Yurtlarını 75 yıl süreyle yağmaladılar. Zenginliklerini Arabistan’a taşıdılar. Türk gençlerini esir pazarında sattılar, Türk kızlarını cariye olarak kullandılar.

Kuteybe adlı Emevilerin Horasan Valisi "Türk kafası getirene 100 dirhem altın" veriyordu. Araplar obaları basıyor, çoluk-çocuk demeden Türklerin kafasını kesiyor ve Kuteybe'ye taşıyordu. Araplar Türk kafası kesmekten yorulmuşlardı. Şehir girişlerinde kilometreler boyunca sıralanan ağaçlarda astıkları Türk cesetleri sallanıyordu. Katledilen Türk sayısının yüz binleri aştığı kayıtlarda vardır. İşte bu yüzden Arap tarihçiler “Türkler İslamiyeti gönüllü olarak seçmedi, kılıç zoruyla onları Müslüman ettik” diye yazarlar.

Ne Osmanlı döneminde, ne Cumhuriyet döneminde Türk-Arap ilişkileri doğru bir şekilde ele alınmamıştır hatta hiç yazılmamıştır. Milli Eğitimin ders kitaplarında yukarıda kısaca özetlediğim bilgileri bulamazsınız. Ders kitaplarından vazgeçtim de Ülkücü gençlerin kitaplarını okuduğu milliyetçi yazarlar da “Türk-İslam Ülküsü’ne ters düşerim, dışlanırım" korkusu ile bu konuları yazamamışlardır. Diğer taraftan K. Mısıroğlu’nun, Necip Fazıl’ın kitapları Ülkü Ocaklarında kamyonlar dolusu satılmış ve okutturulmuştur.

Amerika’da Hristiyan İngilizler’in Hristiyan zenci kölelere bakışı ile Müslüman Arapların Müslüman Türklere bakışı arasında hiç fark yoktur. Zaten bu yüzden Araplar Türklere “mevali” demiştir. Mevali yani sonradan Müslüman olmuş köle, bildiğiniz köle yani…

İletişim çağında Arap dünyasının Suriye’ye yaptığımız askeri harekâtlarda, Kıbrıs konusunda, Yunanlılarla Ege anlaşmazlığımızda, hatta Karabağ Savaşı’nda hep Türk milletinin karşısında yer almaları Allah’ın Türklere bir yardımıdır. Bu yardıma rağmen siyasal İslamcıların ve ülkücülerin bir yarısının Araplar için “ümmet kardeş” davulu çalması akıl tutulmasıdır.

Alper Aksoy