Ortaçağ'da bin yılı aşkın bir şekilde kızlar için evlenebilme yaşı 13 erkekler için ise 14 idi. Modern dönemde reformlar yapılarak 18 yaş olarak belirlenmiştir. Nadiren de olsa bazı ülkelerde Devlet başkanının izniyle 16 -17 yaşındakiler de evlenebilir.

Ortaçağ'da bin yılı aşkın bir şekilde kızlar için evlenebilme yaşı 13 erkekler için ise 14 idi. Modern dönemde reformlar yapılarak 18 yaş olarak belirlenmiştir. Nadiren de olsa bazı ülkelerde Devlet başkanının izniyle 16 -17 yaşındakiler de evlenebilir.

Bizim ülkemizde ise her ne kadar medeni hukukta 18 yaş ise dahi özelikle kırsal bölgelerde 13-14 yaş çocuk evlilikleri bundan 30-40 sene öncesine kadar yaygın idi. Zaten çağdışı birçok konuda paralel olarak devam etmiştir, örneğin beşik kertmesi,  berdêl, kocası ölen kadının ölenin kardeşiyle evlendirilmesi vb. Son günlerde medyada gündem olan iğrenç olaydan bahsetmeyeceğim bile!

İmam nikâhı yöntemiyle çok eşlilik toplumda meşrulaştırılmakta. Tabiî buna birde dini kılıf uydurulmakta. Her ne hikmetse birileri dini her şeye karıştırmakta. Dinin en önemli fonksiyonu toplumsal ahlaktır. Birileri eline, diline, beline sahip çıkamıyorsa bu sapkınlıklarını örtpas etmek için 1400 sene öncesine gitmekteler.

Mesele çocuk hakları ve temel insan haklarıdır. Devlet gücünün bunu garantiye alması gerekmektedir. Patolojik pedofillerin en ağır şekilde cezalandırılması gerekir ve hatta gerekirse iğdiş edilmeleri gerekir.

Aynı devlet içinde ikili bir aile hukuku olamaz devletin medeni hukuku var iken birileri paralelinde başka bir hukuku uygulayamaz.

Öncelikle tüm toplumun bu konuda bilinçlenmesi ve duyarlılığının artırılması gerekir.