resmi verilerine göre en az 2 Bin kadın, çocuk ve sivilin sığındığı “Ehli Baptist” Hastanesini uçaklarla bombalayarak yerle bir etti!

İsrail 70 yıl’dır vuruyor!

İsrail 11 gündür yine vuruyor!

İsrail dün yine vurdu!

Sivillerin, kadın ve çocukların sığındığı hastaneyi  vurdu İsrail!

Daha önce çok kereler yaptığı cinayetlerine bu sefer çok daha fazla kanlı olanını ekledi!

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerine göre en az 2 Bin kadın, çocuk ve sivilin sığındığı “Ehli Baptist”Hastanesini uçaklarla bombalayarak yerle bir etti!

İlk açıklanan rakamlar şehit sayısını 500 olarak gösterse de, daha sonra açıklanan rakam korkunçtu: İsrail’in hastane saldırısında tam 1250 kişi hayatını kaybetmişti!

Olayın ilk şaşkınlığını üzerinden atan Batı medyası, İsrail’in terör saldırısını aklama yarışına girse de tutturamadılar. Zira gerçek gün gibi aşikar!

Dünya halklarının ve bazı insaflı devletlerin gösterdiği ani tepki karşısında afallayan İsrail terör örgütünün sözde Başbakanı ve sözde yöneticileri suçu “Hamas”ın üzerine atmak için her türlü iftira, yalan ve karartma yapsalar da kimseyi ikna edemedi!

Artık tüm dünya kamuoyu biliyor ki; İsrail bir terör örgütüdür ve çocukları, hamile kadınları ve sivil insanları öldürecek kadar cani, vahşi ve alçaktır!

İsrail ile ilgili uzun uzun enformasyon yapmaya ve bu terör örgütünün caniliğini tarihsel süreçleriyle yazmak isterdim. Ancak buna hiç lüzum görmüyorum.

Zaten her şey en sarih şekilde ortadadır.

Tüm dünya mazlumlarının lanetiyle hemhal olan, hususen; Filistin topraklarını zorla ele geçirmek için on yıllardır kan döken, soykırım yapan ve her türlü katliamı yaparak, envay çeşit dalavereyle evlerinden süren bu eşkıya sürüsü, bu aşağılık  Siyonistler için söylenecek her kötü söz mübah, edilecek her küfür gayet isabetli ve bu alçak faşistlere yapılacak her beddua en büyük ibadet kabilindendir!

Öte yandan; İsrail’e en güçlü şekilde desteğini defatla ifade eden ABD ve Batılı ülkelerin durumu da İsrail Terör örgütünden farksızdır.

Ardına aldığı ABD ve Batı desteği ile birlikte 70 yıldan bu yana zulüm üzerine zulüm işleyen bu alçak Siyonist güruhun işlediği her cinayet, bu ülkelerinde hanelerine yazılmaktadır.

Geçmişi zaten milyonlarca Kızılderili  katliamıyla zifiri karanlık ve kıpkırmızı kan olan ABD, Gazze’de yapılan son İsrail vahşeti ve soykırımının azmettiricisi ve kollayıcısıdır!

Belki de bilmediğimiz arka odalarda bizzat planlayıcısı ve İsrail terörünün suç ortağıdır.

Batılı ülkeler, İsrail’in manipüle ettiği yalan bilgilerle halklarını Filistin aleyhine konsolide ederek bu suça bizzat ortak oldular.

Batı kamuoyu, önlerine getirilen yalan bilgileri hiç araştırma ve sorgulama gereği bile duymadan kabul ederek bu vahşete ortak oldular!

Peki ya diğerleri?

Yani adı Müslüman olan ülkelerin başındaki zevat!

Sahip oldukları topraklarda bulunan yeraltı zenginlikleri ve petrol gelirleriyle Firavun gibi hüküm süren “Ortadoğu’nun diktatörler”

Bunların durumu ne ola ki?

ABD’den korktukları kadar Allah’tan korkmayan  krallar, emirler ve alçak diktatörlerin durumu nedir mi? Diye soruyorsunuz!

Bunların vaziyeti alçaklığın en dibidir! İsrail’in ve diğer emperyalist sömürgecilerin işlediği her cinayetin vebali iki kat daha fazla boyunlarındadır.

Her seferinde İsrail’in kanlı ellerini yalama yarışına giren sözde Müslüman ve sözde lider Arap diktatörler tüm bu katliamlardan en az ABD ve en az İsrail kadar mes’uldür!

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başka sesini yükselten ve her türlü siyasi riske rağmen Kudüs’ü dava edinen, mazlum Filistin halkının yanında omuz veren kim var söyler misiniz?

Peki çözüm nedir; Çözüm iki asırdır kaybettiğimiz İslam birliği ve topyekun olma meselesidir. İslam coğrafyası bir an önce ortak bir İslam ordusu kurmalı ve Filistin topraklarına barış gücü olarak girmelidir.

Acilen, hemen bugün bütün Müslüman ülkeler İsrail Büyükelçisini sınırdışı etmeli kovmalıdır!

Körfez ülkeleri, ABD ve Batı bankalarındaki paralarını çekmeli ya da çekme tehdidinde bulunarak ABD ve Batı diplomasisinin yüreğini hoplatmalıdır.

Yok öyle kınamaymış,  lanetlemeymiş, geçin bunları!

İsrail sadece zordan ve güçten anlar. Yeryüzünün en korkak milleti olan bu alçaklara kendi anladıkları dilden cevap vermek bu zulmü ancak durdurabilir.

Aksi halde, bir yüzyıl daha Filistin’de ölen Müslümanlar bir sayı olmaktan öteye geçemeyecek ve minicik bebelerin bedenleri İsrail terör örgütünün bombalarıyla paramparça olmaya devam edecektir.

Yazının başlığında belirttiğim sıfat İsrail ile tam olarak örtüşüyor. Zira bu cinayetleri işlemek bir devletin işi olamaz. Bu ancak bir terör örgütüne hem de en cani olanına haiz bir tanımlamadır ve İsrail yaptığı icraatlarla bu sıfatı sonuna kadar hak ediyor!..