Sokullu Mehmet Paşa, Peç Başpiskoposu'nun kardeşidir. Padişah ordusunun başında savaşa giderken bu gelenek Sokullu ile son bulmuştur.

Osmanlı kendini müslüman- Türk halktan öylesine ayırmıştır ki, sarayın çevresine din değiştirmiş yada din değiştirmiş görünen hiristiyanlardan yana tercihini kullanmıştır.

Türkler Osmanlı'da "etrak'ı bi idrak" tır. Yürütmenin ve askerin başına komutan olacak kişileri devşirmelerden seçmiştir. Türkler her ne kadar biz Osmanlı torunuyuz deselerde, senin torunluğunu Osmanlı kabul etmemiştir.

Fatih'in Vezir'i azam'ı Mahmut Paşa, 1457'de Sırbıstan'da Büyük Voyvoda olan Mihail Angeloviç'in kardeşidir.

Vezir'i azam Hersek Zade Ahmet Paşa, Hersek Dükü'nün kardeşidir.

Karaman'ın Fethi için yapılan çıkarmada Türkler'e aman vermeyen Mehmet Paşa ( namı değer Rum Mehmet Paşadır)

Sokullu Mehmet Paşa, Peç Başpiskoposu'nun kardeşidir. Padişah ordusunun başında savaşa giderken bu gelenek Sokullu ile son bulmuştur.

Osmanlı Saray ve çevresinde anadili Türkçe olan çok az kişi bulunur. Onlarda geri hizmette çalıştırılırdı. Bu davranış Osmanlı'nın Türkler'e olan güvensizliğini gösterir.

Osmanlı hem Türk'e, hemde Türkçe'ye düşman. Padişahlar şiirlerini ya arapça yada yada Farsça yazmıştır. Yazışmalarınıda aynı şekilde yapmışlardır.

550 Vezir'i azam'ın 500'ü devşirme dır. Osmanlı çökerken konuştuğu dildeki Türkçe sözcüklerin oranı %37' dir.

Biz Türkler kendimizi, Osmanlı torunu olarak gösterip övünüyoruz ama Osmanlı seni torunu olarak kabul etmiyor ki, çünkü sen Osmanlı'da Etrak-ı bi idraksın...!!!

Muhteşem Şaloman dersek darılıyor Osmanlı oğlanları...

Işte devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'yu işgal eden yedi düvele karşı Kuvayi Milliye mücadelesi vererek milletine bağımsızlık kazandırmış ve yepyeni bir Türk devleti hediye etmiştir.

Atatürk demek Türklük demektir Atatürk demek özgürlük demektir Atatürk demek çağdaşlık demektir. Türkiye'yi gelecekte çağdaş ve modern bir ülke yapacak da Onun fikirleri ve düşüncelerdir.

Işte bu sebeptendir ki osmancılık oynayan yobaz tayfası sürekli olarak Atatürk'e hakaret etmekten ve iftira atmaktan vazgeçmemiştir.

Ne demişti Atatürk

Varlığım Türk varlığını armağan olsun.

Türklüğe sadakati ifade etmek için Bundan daha güzel bir söz var mı acaba.

Ertuğrul Kalafat