Seçimlerle ilgili çok çeşitli değerlendirmeler var, elbette olacaktır. Bu değerlendirmeler, kopyalamaktan ziyade, değişimi, dönüşümü ve yenileşmeyi getirir mi?

31 Mart seçimleri bitti. Kazananı, kaybedeni, nedenlerini belirten, çok çeşitli değerlendirmeler var, elbette olacaktır. Bu değerlendirmeler, kopyalamaktan ziyade, değişimi, dönüşümü ve yenileşmeyi getirir mi? 
Şartlar, siyaseti ve temsilcilerini değiştirebilir, yeter ki bu değişim,  terakkide, saydamlıkta, millet yararına, insanlık yararına, sosyal barışı,  getirme yararına olsun. Dünün kirli yüklerini, kirlilerle taşımakla değil de, geleceğin güzel günlerine, ahlaklılarla, insanlıkla kavuşmak gayreti önemlidir. Kin ve nefretten arınmış, kutuplaşmalardan, bağnazlıktan, duygusallıktan kurtularak, her alanda rasyonel düşünmeyle, çağa göre ilerlemek ve kalkınmak önemlidir. Kişisel çıkarlar yerine,toplumsal çıkarların olduğu, geleneksel yönetim anlayışından, yasal yönetim anlayışına,geçildiği bir sistem kurulsun. Bu işler,toplumsal vicdanı harekete geçiren, mutabakatla olur. Eşit yurttaşlıkta ki,hak ve hukuki anlam ve yaptırım da budur. Bireyin bilinçli olması, hak ve özgürlüklerinin, yasal yollarla güvencesi,olmalıdır. Yoksa değişimi, şu gelsin, öbürü gitsin anlayışı, bir şey ifade etmez. Bu durum kimseye fayda da sağlamaz. Eğer sağlasaydı, bugünkü Erdoğan iktidarının,keyfi idaresi ve tek adam yönetimi sağlardı. Bunu görmek gerekir.
İdeal bir yönetim,ne kadar zor olsa da, imkansız da değildir. Bir yönetici, her şeyi bilmez ancak, bilenlerle hareket eder, gösteriş ve çıkar çakallarıyla, adil olmayanlarla, yollarda yürümez, devleti yönetemez.
Platon “Yasalar”adlı eserinde kral yerine “ bilginler komitesini” teklif eder.
Modern yönetim, akıl ,bilim, hukuk ve demokrasi rehberliğinde, üst düzeyde, müzakere yolları ile karar alan, hedefler koyan, temsili mekanizma, diğeri ise, alınan kararları uygulamak, hedefleri gerçekleştirmektir. Vesayetlerin kirli alanlarının,etkisinde kalmamaktır.
Siyasal kadrolarda, bilgi, donanım, liyakat olması, İstikrar ve yasal bağımlılık, adil yönetim anlayışı, kamu düzeni ve kurumlarının, dinsel, ideolojik alanlardan korunması önemlidir.
Weber” ideal bürokrasi ve yönetimde uzmanlaşma, hiyerarşi, kurallar, yazılı belgeler, kariyer düzenini belirtir.
Bu da sadakatın ve itaatın, kişilere değil, yasalara olacağını vurgular. Önemli olan budur. Demokrasilerde, seçimle gelmek önemli, ama gitmek daha da önemlidir. Seçilen de, kaybedenin de yolu bunlar olmalıdır. Avukatlarımızın, günü kutlu olsun. Delillerin uydurma, sahte, savunmanın yok olduğu bir yerde,namusluca görev yapan avukatlara saygı duyarım. Kirlilere hiç değil.

05-04-2024 Kemal ALBAYRAK🇹🇷