Türk Yüzyılı ve Yeni Türkiye Stratejik Vizyonu Nasıl Olacak. Herkes bu soruya cevap arıyor. Lozan Antlaşması'nın 24 Temmuzda 100 yüzüncü yılı doluyor.

Türk Yüzyılı ve Yeni Türkiye Stratejik Vizyonu Nasıl Olacak. Herkes bu soruya cevap arıyor. Lozan Antlaşması'nın 24 Temmuzda 100 yüzüncü yılı doluyor. Hedef 2023 Lider Ülke Türkiye, Türkiye Yüzyılı, Kızılelma, Mavi Vatan, Yeni Dünya, Yeni Dünya Düzeni, Yeni Madencilik, Yeni Ekonomi, Yeni Gençlik, Yeni Eğitim, Yeni Sağlık, Yeni Güvenlik, Yeni Sosyal Politikalar...

Yeni Anayasa, Faizsiz Ekonomi, Yeni Tarım, Yeni Sanayi, Yeni Ticaret, Yeni Ekonomi, Yeni Spor, Yeni Sanat, Yeni Medeniyet gibi herşey'in en yenisi ve en iyisi olacak'mı? Bu şekilde liste uzayıp gidiyor. Çok büyük beklentiler var. Bu beklentiler nasıl karşılanacak, yakında hep birlikte göreceğiz. Bu nedenle şimdiden detaylı bir çalışma yapılmalıdır.

Bizim için çok önemli bir zaman dilimine giriyoruz. 24 Temmuzda Lozan Antlaşması’nın 100 yılı doluyor. Büyük beklentiler var. Türkiye Yüzyılı geldi çattı. Yüz yıl geride kaldı. Yüz Yılında Yeni Türkiye nasıl olacak? 24 Temmuzda Lozan’ın Yüzyılı doluyor. Şimdi ne olacak? Çok tartışmalar oldu, açık maddeler, gizli maddeler derken yolun sonuna geldik.

Dünya yeniden büyük bir paylaşıma sahne oluyor. Uluslararası Antlaşmalar revize edilmelidir. Bizde bu Dünya' da yerimizi almalıyız. Misak-ı Milli sınırları içerisinde ve dışarısında gönül coğrafyamızda neler olacak. Bu konularda bir hazırlık var'mı? Bilmiyoruz ama beklentiler çok büyük. Neler olabilir, neler yapılabilir, bu konuların üzerinde çok ciddi düşünmeliyiz.

Türk Birliği, İslam Ülkeleri Birliği veya İnsanı ve Vicdanı Yeni bir yapılanma ne olacaksa olmalı artık. Bu konularda Devlet ve Millet olarak neler yapılmalıdır. Biz ne yapmalıyız? Bu sorulara şimdiden cevaplar aramalıyız. Acilen plan ve program yaparak bir yol haritası belirlemeliyiz. Stratejik Eylem Planı hazırlanmalı ve İlgili Kişi ve Kurumlarla uygulamaya geçirilmelidir.

Yüz yıl önce koptuğumuz gönül ve kader coğrafyamızda da büyük beklentiler var. Yüz yıl önceki hayal kırıklıkları ve eski defterler yeniden açılacak'mı? Batı Trakya, Batum, Musul ve Kerkük, Zengezur, Halep, Kırım, Doğu Türkistan, Kıbrıs, Karabağ, Balkanlar, Kafkaslar, Ege ve Akdeniz’de Adalar gibi çok sayıda gönül coğrafyamızda ki yerlerin ve soydaşlarımızın kaderi ne olacak?

Gönül coğrafyamızda ki bu bölgelerde nasıl bir yapılanma olacak. Uluslararası Antlaşmalar, Global Konjonktürel Güç Dengeleri, Milli Güvenlik, Milli Güç ve Yumuşak Güç Unsurlarımızı çok iyi analiz ederek bir Stratejik Eylem Planı Hazırlamalı ve Uygulamaya Koymalıyız. Hoca Ahmet Yesevi ile başlayan Türk-İslam Medeniyet Mefkûremizin Yeni Vizyonunu hep birlikte oluşturmalıyız.

Şener MENGENE

STRATEJİ ENSTİTÜSÜ BAŞKANI