Ne olursa olsun sonunda (HERŞEYİN DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR ) diyerek en son sözümüzü söylemeliyiz.

Aziz kardeşlerim geçen hafta bir arkadaşım  bir sayfalık bir yazı gönderip ağabeyi bu yazıdaki ayetle ilgili yorumun nedir diye sormuştu bende ona aşağıdaki cevabı vermek için hazırladım ancak sizlerinde istifadelerine sunmak istiyorum.Kur'an-ı Kerim'de bir tek ayetle herhangi bir konuda kesin hüküm vermek insanları eksik hüküm vererek yanlışa götürebilir. Çünkü Kur'an 23 senede nazil olmuştur. Bu zaman diliminde çok farklı hadiseler insan topluluklarınıda düşünüp aklını kullananların bir kısmında değişiklikler olmuştur. Kur'an'ın ayetlerini o konudaki indirilmiş olan ayetlerin hepsini okuyup iniş sebeplerini tefekkür edip harmanlayarak ancak yorum yapılabilir. Bu yorumu ilmi temel bilgileri olan alim kişiler yapabilir.
Ancak bizler ne şekilde yorum yaparsak yapalım sonunda (HERŞEYİN DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR ) diyerek en son sözümüzü söylemeliyiz.
   Tevbe Suresi kur'an-ı Kerim'in Medine döneminin sonlarında nazil olan surelerindendir.
          28-’’ Ey iman edenler Allah'a ortak koşan Müşrikler ancak pisliktir artık bu yıllarından sonra Mescidi harama yaklaşmasınlar. (( Eğer onların hacca gelmemeleri sonucu iktisadi hayatınızın bozulacağından, yoksulluğa düşmekten;)) korkarsanız biliniz ki Allah dilerse yakında sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. ((gerçekten o yıldan sonra birbirini takip eden fütühatlar sayesinde,Müslümanlar çok zengin olmuşlardı.)) 
           29-’’ Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde ne Allah'a nede ahiret gününe  inanmayan, Allah'ın ve resulünün haram kıldığını haram saymayan kimselerle alçalmış, küçülüp boyun eğerek kendi elleriyle cizye/vergi verecekleri zamana kadar onlarla  savaşın. Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur dediler Hıristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler Bu onların ağızlarıyla geveledikleri uydurma zanlarıyla ilgili sözleridir.Onlar(sözlerini) önceden inkar etmiş olan müşriklerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin nasılda Haktan batıla çevriliyorlar.’’
           30-31- ‘’Onlar,AllAH'TAN BAŞKA BİLGİNLERİNİ VE RAHİPLERİNİ DE KENDİLERİNE RAB EDİNDİLER ‘’Yahudiler,’’ÜZEYİR ALLAH’IN OĞLUDUR ‘’dediler,hristiyanlar da Meryem oğlu İsa Mesih’e ((Allah'ın oğludur dediler.))Oysa onlar bir olan Allah’a ibadet etmekle emredilmişlerdi.Bu onların ağızları ile geveleyerek uydurdukları sözleridir.  halbu ki O’ndan başka Tanrı yoktur O müşriklerin  ortak koştukları şeylerden münezzehtir.’’
           (((Tefsirlerdeki rivayete göre Yahudiler Tevrat hükümleriyle amel etmeyi bırakınca Yüce Allah Tevrat'ı ihtiva eden (( Tabutu! )) ortadan kaldırdı.Tevrat'ın yazılı metni ellerinden gittiği gibi hafızalardaki ayetlerde bütün silindi. Tevrat'ın kalkmasına çok üzülen Üzeyir A.Ş 
(( kitab-ı mukaddes e göre Ezra.) Tevrat'ın kendisine verilmesi için Allah'a çok yalvararak dua etti. Nihayet namazını kılarken Allah'tan inen bir nur içine doldu ve Tevrat olduğu gibi kalbine doğdu Üzeyir Allah'ın tevratı kendisine verdiğini kavmine duyurdu Ve kutsal kitabı onlara öğretti İşte bunun için İsrailoğulları; Eğer Üzeyir Allah'ın oğlu olmasaydı Tevrat kendisine tekrar! verilmezdi dediler (Taberi onuncu cilt 111)
           ((İsrailoğullarından alınmış olan bu rivayetin Tevrat'a sağlamlık kazandırmak için Yahudilerin uydurması olduğu anlaşılıyor. Gerçek şu ki Yahudilerin kutsal kitaplarını Taşıyan sandığın birkaç kez düşmanlarının eline geçmiş, kutsal kitap saldırıya uğramış, bizzat Hz Musa'ya verilen levhalar ortadan kaybolmuştur. Ayetleri parça parça yazmışlar Babil esaretinde iyi bir yazıcı olan Kahin Ezra bu şifahi ve kısmen yazılı rivayetleri bir araya toplayıp Yahudi kutsal kitabını bir bütün halinde ortaya çıkarmıştır.Bu hizmetinden dolayı Ezra İsrail oğullarının takdir ve saygısını kazanmış. Bu saygıda zamanla o kadar aşırı bir şekilde ileri gitmişler ki Yahudiler Ezra'ya Allah'ın oğludur demişler.(( Ezra hakkında kitabı Mukaddes Ezra suresi 466-77 arasına bakabiliriz işte kur'an-ı Kerim Yahudilerin bu yanlış inançlarını ve bu ayetlerle reddetmektedir.) 
          32-’’Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor fakat kafirler istemeseleri bile Allah nurunu yayacaktır, tamamlayacaktır.
          33- O öyle bir Allah'tır ki resulünü hidayetle ve hak dinle Bütün dinlere Üstün kılmak için göndermiştir Müşrikler hoşlanmasalar istemeseler bile.
         Gerek Hz Musa gerek Hz İsa onların yaşamış oldukları  asırların insanlarının önemseyeceği mucizelerle onlara peygamberlerini göndermiş o mucizelerle toplumlarına Önder olmalarını sağlamıştır ancak Musa Aleyhisselam'ın kavmi de mucizeleri görmelerine rağmen isyanda ısrar ederek lanetlenmişlerdir. Allah İsa A.S ı israiloğullarına Peygamber olarak göndermiş. Gönderirken de ona 
 hangi mucizeleri verdiğini Ali İmran suresinin 
46 dan51 ayetine kadar  ifade ettiği mucizelerle beraber göndermiş ama onlar da bu mucizeleri görmelerine rağmen çok azı müstesna önemli bir kısmı yine inanmamışlar ve  kitaplarını daha önce de söylediğim gibi tahrif ederek ortadan kaldırmışlardır.
          46-’’O beşikte de yetişkin çağında da insanlarla konuşacak ve iyilerden olacaktır.’’          Allah ona (kitap okuma ve yazmayı)hikmeti ve Tevrat ile İncili öğretecektir.‘’
Allah onu İsrail oğullarına (şöyle diyerek) bir peygamber olarak gönderir: Şüphesiz ki Ben size rabbinizden bir ayet,( mucize belge)getirdim. Size kuş biçiminde çamurdan bir şey yaparım da içine üflerim, Allah'ın izniyle o kuş olur. Anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyor ve neleri biriktiriyorsanız size haber veririm. Eğer iman edecek iseniz bunda sizin için Gerçekten bir ibret vardır.’’
         50-’’Benden önce gelen tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için geldim. ve Rabbiniz tarafından size bir mucize getirdim. Artık Allah'tan korkun da bana uyun.’’
          51-’’Şüphesiz Allah benim de Rabbim sizin de rabbinizdir. Onun için hep ona kulluk edin işte bu doğru yoldur.’’ 
  Yukardaki istifadelerinize sunmuş olduğum bu ayetlerin anlatmış olduğu konuyu bir tek ayetle hüküm verebilmek konu aynı olmasına rağmen mümkün mü? değil öyleyse ayetleri düşünüp aralarındaki birlik ve beraberliği ,insicamı iyice tespit Edip İslam’ın ilk emrinin  OKU !..
 İncilin ilk emrinin
 SEV!.. 
Tevrat’ın ilk emrinin 
YAŞAT!.. olduğunu önceki yazılarımda yazmıştım. 
Halböyle olunca şu an İslam alemi Yahudilerle Hristiyanlarla ne gibi benzerliği ve farkları var bu ayetler çerçevesinde düşünüp tefekkür edebilir miyiz tefekkür edelim ve aklımızı başımıza almaya 
VARMISINIZ?!.
.
Hazreti Muhammed’e gönderilen mucize de kuranı Kerimdir ancak Müslümanlar kuranı Kerim’i okumuyor okuduklarını anlamıyor anladıklarıyla amel etmedikleri için!
SON SORUDA NE SORMAMIZ GEREKTİĞİNİ OKUYANLARIMA BIRAKIYORUM 
SİZ OLSA İDİNİZ NE SORARDINIZ?

Okuduktan sonra bana cevabınız ne oludu ?