“Batı'nın” kurduğu ve sistemleştirdiği her uluslararası kuruluş büyük bir nefret dalgası ile karşı karşıya kalacak ve dağılacaktır.

20.yy, 19.yüzyılın sömürü ve teknolojik hasılatının “BATI” tarafından emperyal bir sadistlikle talan edilip yenilip yutulduğu bir yüz yıl oldu.

21.yy ise 20.yüzyılın sebeb olduğu sosyal, siyasi ve ekonomik artıklarının devasa çöplüğünün temizlendiği bir yüz yıl olacaktır.

BATI normlarında sunulan ve “medeniyet” ölçüsü olarak kurumsallaştırılan her çeşit uluslararası örgüt ve bu örgütlerin yaptırımları artık milli devletlerin yöneticileri ve halkları tarafından sorgulanıp ciddi muhalefet ile karşı karşıya kalacaktır.

BATI’nın amiral gemisi ABD tüm insanlığı aptal yerine koymanın ağır bedelini kurduğu emperyal sistemin çökmesi ile ödeyecektir.

Yüksek teknolojiye ve nükleer güçe olan putlaştırılmış özgüvenleri ve pervasızlıkları hayal ettikleri zaferi kabusa çevirecektir.

Koca devletin, süper bir gücün başkanı, gücünün ve ülkesinin büyüklüğünde bir yalan söylüyor.

Hem de insanlığın gözüne baka baka ve herkesi salak yerine koyarak.

“Gazze’de hastaneyi İsrail değil karşı taraf bomlamış!”

Bu iddia, bu söz “Batı’nın” kirliliğinin, oportünistliğinin, riyakarlığının ve yalancılığının emperyal liderliğin ağzıyla dışa vurumudur.

ABD ve Batı’nın insanlık adına barış, demokrasi, ekonomik kalkıma ve insanlığa adalet ve de eşitlik için kurduğu tüm sistemler, kurumlar ve sivil toplum yapılanmaları tek tek gözden geçirilmeli ve milli devletler 21. yüzyıla “Batı’nın” el ve ayaklarına vurduğu bir bu sayısız emperyal prangalardan kurtulmalıdır.

Önümüzde ki savaş büyüyecek ve sonrasında yeni kurulacak dünyada ABD başta olmak üzere “Batın’nın” kurduğu ve sistemleştirdiği her uluslararası kuruluş büyük bir nefret dalgası ile karşı karşıya kalacak ve dağılacaktır.

Hakkı Şafak Ses