Sekeller, Macar ovasına Hunlardan önce geldi. Atilla onları sınır muhafızı olarak kullandı. Zaten "Sekel" adı da sınır muhafızı anlamını taşıyor.

Sekeller, Macar ovasına Hunlardan önce geldi. Atilla onları sınır muhafızı olarak kullandı. Zaten "Sekel" adı da sınır muhafızı anlamını taşıyor. Hun İmparatorluğu parçalandıktan sonra Sekeller, Karpat Dağları'nı yurt tuttular.

Osmanlı İmparatorluğu Romanya'da egemenlik kurunca Sekeller'e beylik verdi. Erdel Beyliği olarak adlanan Sekeller Osmanlı'nın saflarında kahramanca savaştılar. Osmanlı bütün beyliklerden vergi toplardı ama istisna olarak Erdel Beyliği'nden vergi almadı. Çünkü Sekeller Türk olduğunun bilincindeydi, isyan çıkartan bütün halkların başına Osmanlı adına balyoz gibi indi. Balkan coğrafyasındaki bütün savaşlarda Sekel atlı birliklerinin nal izleri vardır. Plevne Savaşı'nı Sekeller de anar çünkü Plevne Ovasında onbinlerce Sekel atlısı Gazi Osman Paşa'nın emrinde savaşmıştır.

Ama Sekeller Hristiyan.

Güney cephesinde din kardeşimiz Araplar Osmanlıyı sırtından hançerledi. Suriye, Filistin Cephesi'nde, Hicaz demiryolunda durdurulan trenler, Lawrens'in "Esir almak yok" emri, Bedevi atlılarının hançeri ile gırtlağı kesilen Türk Mehmetçikleri...

Ama Araplar Müslüman...

Hunların torunları Sekeller ve Gökoğuz''lar Osmanlı ile tek bir kere anlaşmazlığa düşmedi, ihanet etmedi.

Eğer gönül coğrafyamızı "Türk-İslam Ülküsü" ile sınırlarsanız

Hristiyan Sekeller ve Gökoğuzları nereye koyacağız?

Sekeller ve Gökoğuzlar da "Türk-Hristiyan Ülküsü" derse "Bre melun, bre kafir!.." deyip kellesini mi alacağız?..

Alper Aksoy