Sultan Veled, Mevlana'nın oğlu, Mevleviliğin 2. Piri. Aşağıdaki bilgileri ben yazsam tepkiler göğe çıkardı. Bu satırlar 750 yıl önce Sultan Veled tarafından yazılmış, O günden Menzil şeyhlerine kadar değişen bir şey yok; şeyhler de ayn, onlara tapan müridler de...

            Sultan Veled diyor ki:
        Bir gün babam (Mevlânâ) medresede bilgiler saçıyordu. (Bu arada) Halis mürit; kendi şeyhinin herkesten üstün olduğuna inanan kimsedir. 
        Meselâ: Bir adam Bayezid’in mü-ritlerinden birine “Senin şeyhin mi büyük, yoksa Ebu Hanife mi?” diye sordu. 
        Mürit “Benim şeyhim” diye cevap verdi. 
        Sonra “Ebu Bekir mi büyük, senin şeyhin mi?” diye sordu. 
        O yine “Benim şeyhim” diye cevap verdi. (Nihayet) O birer birer bütün sahabeyi saydı, fakat mürit yine şeyhinin hepsinden büyük olduğunu söyledi. 
        Sonra ”Muhammed mi büyük, senin şeyhin mi?” dedi. 
        O yine “Benim şeyhim büyüktür” dedi. 
        En sonunda “Tanrı mı büyük, yoksa senin şeyhin mi” diye sordu?
        Mürit “Ben Tanrıyı şeyhimle gördüm, şeyhimden başka bir şey tanımam, hep onu tanırım” dedi. 
        Başka bir müride de “Tanrı mı büyük yoksa senin şeyhin mi?” diye sordu. 
        Bu mürit de “Bu iki büyük arasında hiç fark yoktur” dedi. 
        Ariflerden biri de “Bu iki büyükten daha büyük biri lazımdır ki o, farkı ortaya koysun” demiştir.’ 
         İşte tarikatlardaki şeyhin konumu budur. İslâm dünyasında her şey eski hamam eski tas.
           **"
        Yavuz Ağıralioğlu da ölen Menzil şeyhinin "Peygamberimizin torunu" olduğunu iddia eden bir paylaşım yapmış. Bitlis'ten Adıyaman'a göçen Kürt Şeyh Arap değil, Hz. Muhammet de Kürt değil... Nasıl olur da 'Peygamberin torunu' olabilir?..
        Necip Fazıl da bu tür yalanları çok severdi, Yavuz da hık demiş üstadının burnundan düşmüş.
        Alper Aksoy