"Melisa" da Rumca bir ad, Türkçe "Oğulotu" anlamına geliyor. Olsun, ne zararı var ki, falanca dizide de oynayan artistin adı.

Sosyete magazinleri çocuk isimleri konusunda kötü örnek oluyor.

"Arya" kız adı olarak yaygınlaşmış. Anlamına bakarsak opera şarkısı, kilise şarkısı (Hristiyan ilahisi) demek. Ama olsun, ne zararı var ki falanca artist kızına bu adı koymuş.

"Lavinya" Yunan Mitolojisinde geçen bir çiçek adıdır, Rumcadır yani. Ama "ölüm çiçeği" anlamına geliyor. Olsun, bir zararı yok ki, falanca şarkıcı da kızına bu adı koymuş.

"Melisa" da Rumca bir ad, Türkçe "Oğulotu" anlamına geliyor. Olsun, ne zararı var ki, falanca dizide de oynayan artistin adı Melisa idi.

"Rona" hem erkek hem kız adı olarak yol alıyor. Kürtler çok kullanıyor. Rona köken olarak Ermenice. Rona'nın Hunlar ve Uygurlar tarafından kullanıldığını ileri sürenler de var, kökeni belirsiz demek daha doğru.

Çocuklarınıza koyacağınız adın anlamına ve kökenine de mutlaka bakınız. Artistleri örnek almak yanlıştır.