Allah’a kul ve Rabbimize ruhlar aleminde  verdiğimiz sözlerinde duran; Hz. Muhammedi Rehber ve örnek alarak yaşayan kulları olacağız

Allah Kur'an-ı Kerim'in İsra suresindeki 70. ayetinde ‘’’Biz Adem oğullarına yaşadıkları bu imtihan dünyasında  birçok nimeti ikram etmekle birlikte diğer yarattıklarımızdan da Üstün özellikler nasip ederek daha değerli ve daha üstün kıldık. Karada ve denizde ulaşım imkanları ve bütün işlerinde kolaylıklar sağladık. Temiz ve güzel şeylerden de rızıklandırdık.’’’
      71. ayeti kerimesinde ise; ‘’’ Günü gelince de bütün insanları onları yaratıp davet etmiş olduğumuz bu dünyada yaşamaları gereken Hayat nizamına karşı takındıkları tavırlarına verdikleri sözlerine göre yargılayıp hesaba çekmek üzere huzurumuza toplayacağız. Amel defterleri sağ tarafından verilenler defterlerini  sevinç içinde okuyacaklar ve zerre kadar da haksızlığa uğratılmayacaklardır.’’’(( Yani bir başka tefsirine göre o gün insanları imamları önderleri liderleri ve takip ettikleriyle birlikte hesaba çektiğimizde şeklinde de bu  ayet-i kerimeyi tefsir eden birçok tefsir alimi de vardır.)) Bu iman, bu ihlas ve  amellerle Allah'a kulluk etmiş ve böylece de Berat gecesine  ulaşarak ondan dua ve niyazda bulunmalıyız. Yoksa kopyala yapıştır mesaj yazalım  evet bu mesajlarında bir sevabı mutlaka vardır. Ancak biz daha şuurlu daha ihlaslı ve daha İhsan şuuruyla ; Yani Allah bizi görüyor ancak biz O’nu Ahirette göreceğiz şuuru ile  yaşayarak Allah’a kul ve Rabbimize ruhlar aleminde  verdiğimiz sözlerinde duran; Hz. Muhammedi Rehber ve örnek alarak yaşayan kulları olarak  Berat gecenizi tebrik ediyor Sizleri Kadiri Mutlak olan Rabbime emanet ediyorum