Beynimiz sanki antikacı dükkanı. Böyle olduğu için de akıl ve sorgulama süzgecinden geçirmediğimiz, doğru sandığımız bir yığın ezberimiz var.

Tarih kitaplarımız masallar ile dolu. Gönlümüzü okşayan, göğsümüzü kabartan masallar, beynimiz sanki antikacı dükkanı. Böyle olduğu için de akıl ve sorgulama süzgecinden geçirmediğimiz, doğru sandığımız bir yığın ezberimiz var. İşte onlardan biri: “Osmanlı Balkanlardan başlayıp Viyana kapılarına kadar İslam’ın sancaktarı oldu, Müslümanlığı yaydı”.

Peki bu ezberin doğruluğunu test edelim şimdi.

Osmanlı 400 yıl yönettiği

Yunanistan’ı Müslüman yaptı mı?.. Hayır!..

Bulgaristan'ı Müslüman yaptı mı?.. Hayır!..

Macaristan’ı Müslüman yaptı mı?.. Hayır!..

Sırbistan’ı Müslüman yaptı mı?.. Hayır!..

Arnavuluk'u Müslüman yaptı mı?.. Hayır!..

Sadece Bosna-Hersek’te Bogomiller İslam’ı seçtiler. Onların Müslüman olması da uygun sosyolojik koşullar ve Saltuk Baba gibi Bektaşi dervişlerinin çalışmaları sonucudur. Bogomiller Ortadoks ve Katolik Kilisesi tarafından önce sapık ilan edilip sonra katledilmeye başlandılar çünkü Bogomiller dünyanın şeytan tarafından yaratıldığını öne sürerek her türlü etle teması, özellikle evliliği, et yemeyi ve şarap içmeyi yasaklıyordu. İncili’in yeniden kullanıma açılamayacak kadar bozulduğunu söyleyip kiliselerdeki Meryem ve Haç figürlerini parçalıyorlardı. Katolik ve Ortodoksların soykırımından korunmak için Müslüman olmak tek çıkış yoluydu. Osmanlı Bosna’da topraklarını bir sancak haline getirme tarihi 1470’tir. Bogomiller’in Müslüman oluşu bu tarihten çok önceye dayanır.

Osmanlı Balkanlardan başlamak üzere Avrupa’da İslam’ı yaymak gibi bir amacı hiçbir zaman olmadı. “Nizam- alem için, ila-yı kelimetullahı yaymak için sefere çıktı” sözleri kocaman bir yalandır.

Türkçeyi, Türk kültürünü yayma amaçları da olmadı, çünkü Osmanlı zaten Türkçe konuşmuyordu ki… %50 Arapça, %45 Farsça, eh az biraz da Türkçeden oluşan yoz bir dildi Osmanlıca.

Osmanlı fethettiği topraklardan haracını/vergisini alıyordu sadece. Peki topladığı vergilerle Anadolu’yu mu imar etti?.. O da yok.

Beynimizdeki antika eşyaları çöpe atmadan yolumuzu yönümüzü bulamayız.