Batı medeniyeti özgür bireylerin medeniyetidir. Teknolojık gelişmeyi ve buluşları da özgür bireylerin atak ruhu sağlamıştır.

Batı medeniyeti özgür bireylerin medeniyetidir. Teknolojık gelişmeyi ve buluşları da özgür bireylerin atak ruhu sağlamıştır.

Batı demokrasileri özgür seçmenlerin tercihleri üstünde gelişmiştir. Ne kanunlarında, ne parti tüzüklerinde siyaset ağaları çıkartacak maddelere rastlanır.

Türkiye'de demokrasi göstermelik olarak vardır. Siyaset ağaları Meclis'e girecek isimleri seçer, kapıkulu delegeler de ağaları bir kereliğe seçerler. Ondan sonra siyasi yasalar ve parti tüzükleri onları ölünceye kadar "ağa" olarak tutar.

Ülkemizde toprak derebeyliğine dayanan "Toprak ağalığı" yıkıldı ama siyasi derebeylik / feodalite hortladı. Seçmen de gönüllü kapıkulu zaten... Kapıkulları da her seçimde kendi feodal yapısına oy vermek zorunda.

Özgür bireylerden / seçmenlerden oluşan katılımcı demokrasi kurulmadığı sürece Türkiye emperyal oyunların arenası olarak kalacaktır. Türkiye'de seçim yasaları sık sık değişir ama Siyasi Partiler Yasası asla değişmez çünkü sömürgeci güçler izin vermez. Niye vermez?.. Marabaların hepsini kontrol altına almak zordur; siyaset ağalarını elde ettin mi onlar da sömürü düzenine hizmet etmeye başlarlar.

Alper Aksoy