Dünya'da Uluslararası kuruluşların, Küresel sistemlerin birçoğu itibarlarını kaybederek, değersiz konuma düştüler.

Uluslararası kuruluşların ciddi manada sorgulandığı değersizleştiği bir yıl geçirdik
Küresel sistemlerin birçoğu itibarlarını kaybederek,değersiz konuma düştüler.
Dünyada yeni yaşananlar ile birlikte küresel düzen,tamamen yıkılmış gibi.
Yıkılanın yerine yenisini inşa etmek gerek yaşamak ayağa kalkmak için dünyanın temelinin yeniden atılması çatısının yeniden inşası,kargaşadan adaletsizliklerden kurtulması 
her geçen gün daha da derinleşen 
insanlık dışı uygulamalardan eşitsizliklerden kurtulması için bu şart.
İnsanlığın yeni bir başlangıç yapması gerekiyor.
Çünkü bu durum dünya barışı 
açısından sürdürülebilir değil. 
İçi boş Hamaset nutuklarıyla sanal liderlik oyunlarıyla bu gidişatın durdurulması değiştirilmesi mümkün değil .
İnsanlık gittikçe çözümsüzlükler 
ve çaresizlikler içinde yalnızlaşıyor.
Eski gönül birliktelikleri 
güç birliktelikleri,yerini menfaat çatışmalarına bırakmış durumda.
2024 ,2023 ten daha zor olacak.
Teknolojinin geldiği nokta,iklim değişiklikleri,savaşlar,açlık,
göçler,insanlığı kontrolü mümkün olmayan yeni yaşam şartlarına doğru sürüklüyor.
İç karışıklıklar çatışmalar,huzursuzluklar savaşlar kanıksamaya başladığımız 
yeni hayat şartlarımız sanki.
Bu gerçeğin dünyaya dünya insanlığına ciddi maliyetleri var.
Ellerinde bulundurdukları imkanlarıyla her şeyi yapabileceklerini zannedenler insanlığı adı konulmamış bir felakete doğru sürüklüyor.
Bu sürüklenmeye durdurabilecek gidişin yönünü değiştirebilecek güçlü liderlere etkili güç ve kolektif akıllara yeni güçlü küresel teşkilatlara ihtiyaç var.
Yeni bir Çağa girdik,bütün bu karmaşık yapı içerisinde yeni bir Çağa girdik.
2024 de hayatımızda olacak bu çağın adı( Dijital çağ).
Bu çağda,her şey sanal.
Yeni çağın insanlığı nereye götüreceği konusunda karmaşık bilgiler var.
Yeni çağın ayak seslerini duymayı beklerken nur topu gibi kucağımızda 
bulduk.
Yeni çağın insanlığı sevgi saygı ve duygusal ilişkilerden her geçen gün uzaklaştırdığına şahit oluyoruz.
Dokunmak hissetmek hissederek mutlu olma gerçekçiliğimiz yerini çağın sanal sunulanlarının soğukluğuna bıraktı.

Bu durum zamanımızı benliğimizi aklımızı düşüncemizi hareketlerimizi esir almış durumda.
İnternet denilen kontrolü hemen hemen mümkün olmayan İletişim ağı,
her geçen gün kendi içinde geliştirilerek Yeni bir çağ başlatıldı.
Bana göre büyük kitleler
akıl olarak,kültür olarak,bu çağa 
hazırlıksız yakalandı.
En vahimi devletler topluluk nizamları açısından kanunlar vs olarak hazırlıksız yakalandı.
Birebir ses taklit etme özellikleri de dahil montajlama sistemi ile görseller üzerinde oynanarak insan görüntüleri resmî belgeler kolayca aslıymış gibi sanal ortamda ulu orta paylaşılıyor.
Yakında neyin yanlış neyin doğru neyin düzmece neyin gerçek olduğu konusunda insanlığın ciddi tartışmaları olacak.
Bu yeni çağ
Toplumları bir arada tutan 
ortak değerleri ahlak,kültür
Din gibi kural koyucu değerleri ciddi manada dezenformasyonlarla erezyona uğrattı.
Buda yeni savrulmaları yeni sorunları hayatımıza taşıdı.
Sosyal medyada bize sunulanlara 
doğru yanlış demeden gerçek ve doğruluğu ile ilgili hiçbir araştırma yapmadan kabullenmelerimiz.
Sahip çıkmalarımız,başladı.
Dezenformasyon ve bilgi kirliliği hayatımızın her alanını
esir almış durumda.
Bir delinin kuyuya attığı taşı kırk akıllı zor çıkartır ata sözümüz şimdilerin sanal teknolojik gelişmeleri,olarak karşımıza çıkıyor.
Bir çok şerefli haysiyetli insan kurum kuruluş art niyeti,ahlaksız birilerinin asılsız düzmece iftiralarıyla bir anda afedersiniz kişiliksiz şerefsiz itibarsız bir insan konumuna gelebiliyor.
Atılan iftiralar yayınlanan sahte belgeler ve görseller hukuk dahil hiçbir şekilde düzeltme ve ortadan kaldırma şansına sahip olunamıyor.
Ülkerin siyaset ve ekonomi yapıları bile
Sosyal medya operasyonlarıyla dizayn ediliyor.
Savaş hukuku,insan hakları evrensel değer,dediğimiz kurallar 
Sanal alemde,düzeltilmesi güç Dezenformasyon kamuflajları ile 
Doğruları ve gerçekleri perdeliyor.
Buda yeni sorunları hayatımıza taşıyor.
Yani  bir başka ifadeyle artık akılların şaşırdığı yeni teknolojik kuyularımız var.
Düzeltilmesi,kontrollü temizlenmesi mümkün olmayan yeni sanal kuyular
bunlar.

Artık okullarda müfredat öğretiminin hiçbir anlamı kalmamaya başladı.
Çünkü okullarda öğretilenler ile sanal alemde size sunulanlar arasında ciddi farklılıklar oluştu.
Israrla doğru dedikleriniz yalan düzmece dezenformasyonuyla yanlış hale dönüştü.
Yeni nesil, okullardan aldığı eğitimlerden daha çok sosyal medya üzerinden kontrolü mümkün olmayan bilgilerle donanmaya yetişmeye başladı.
Bu gidiş ciddi bir kişilik ve 
nesil bozulması demek.
“İnternet aklı internet kültürü”
İnsan şekillenmesinde,çok büyük bir etken artık.
Nesillerimize sağlıklı,bilgi alsınlar 
donanım kazansınlar,faydalı birer fert olsunlar diye verdiğimiz eğitim politikamız zaten yetersizdi.
Yeni dijital çağıda bizim devlet olarak aile olarak veremediğimizi.
Birileri yeni şekillenmeler yeni akıllar
Yeni ahlakı ve kültürel yapılar değerler,anlayışlar,sunarak şekillendiriyor 
çocuklarımızı.
Hatta sevgiler,saygılar ,arzular istedikleri gibi olsun insanlık istedikleri gibi şekillensin diye ciddi çalışmalar yapıyorlar.
Bu yeni “Akıl ve akım”hayatımızı benliğimizi habis ur gibi sarmış durumda.
Önce yavaş ,yavaş ,sonra kanıksamayı güçlendirmek hedeflenen (YENİ)’yi kalıcı hale getirmek için sosyal hayatımızla birlikte ticaret hayatımızıda da dijital kapitalizim şekillendirmesine doğru yol almaya başladık.
Kalıcılık için öyle bir reklam ve enformasyon çalışmaları yapıldı(Yapılıyor )ki
Duymayan duydu,görmeyen gördü.
Artık dokunarak hissederek görerek yapılan alışverişler dokunmadan sadece size sunulan görsellerle yapılan alışveriş şekline evrimleşti.
Dijital kapitalizm oluşmaya başladı.
Bunu,her açıdan,faydalı ya da zararlımı diye doğru ya da yanlışmı diye tartışmamız gerekiyor .
Çünkü birileri bizi gerçek ve doğal hayatlarımızdan alıp sanal alemin dijital sokağına doğru bir yola sokmak gayreti içinde .

Bu çaba hatırı sayılır topluluklar tarafından farkında olarak ya da olmayarak kabul görmüş gibi.
Sosyal kaynaşmayı zenginleştiren perakende alışveriş alışkanlığı yerini sosyalleşmeyi öldüren perakende zincirini sanal ortama taşıyarak görselleşen
Bir hayat tarzımız var artık.
Bu durum büyük küçük ve orta ölçekli ticari işletmeler farketmezsizin her alanda kendini gösteriyor.
Her geçen gün büyüyen yaygınlaşan sanal bir ticaret gerçeğimiz var.
Çalışan insan mesleki kariyer planlamalarımız tamamen değişti.
Mesleki eğitimlere artık sanal satın alma pazarlama stratejisininde ciddi anlamda öğretilmesi,eklenmesi gerekiyor.
Çalışan insan unsurunu her geçen gün azaltan yeni bir ticaret anlayışıyla karşı karşıyayız artık.
Her şeyde olduğu gibi bu yeni çağın en büyük sorunu ahlak gibi görünüyor.
Teknoloji dijital çağı sanal alem diyoruz ve bu aleme kendimizi kaptırıyoruz Alışverişlerimizi ihtiyaçlarımızı bu çağın getirdiği yeniliklerle yapmaya başlıyoruz.
Bize sunulan bir çok platform var bir çok farklı ürün yelpazesi ama ,hepsi bir yerde.
Markalaşmış ürünlerle markalaşma sürecinde olan ürünler birbirlerine karışmış durumdalar .
Çoğu birbirine benziyor çoğu birbirinin aynısı gibi.
Farklı olanları ayırmak farklılıkları ve kaliteyi tespit etmek için bir çok yeni bilğilere ihtiyaç duyuyoruz artık.
Bu durum,bilgi sahibi olmamız konusunda yeni,öğrenme yeni bir bilgi edinme durumu ile karşı karşıya bırakıyor bizi.
Artık kendi yüklediğimiz donanımlarla inşa ettiğimiz,yapay zeka gerçeğimiz hayatımızda önemli bir yer tutacak.
Eğtim adalet ekonomi,gıda,giyim,spor ulaşım gibi vazgeçilmezlerimizin yönetimi 
artık yapay zekaya emanet.
Bilgisayar yada bilgisayara bağlı
kontrollü olarak bir robotun 
birçok faliyeti canlı gibi zeki olarak 
Yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanan 
Yapay zeka,ChatGBT sistemi kullanılarak  
Sohbet edilebilir hale getirilmesi yapay zeka kullanım alanlarını ve boyutlarını tartışmaya açmış durumda.
Başta ABD ve Avrupa, ülkeleri 
bir çok alanda kullanmayı düşündükleri
yapay zeka sistemlerinin nasıl kullanılması 
konusunda ciddi hazırlık içindeler.
Yeni teknoloji çağında yüksek teknoloji
İle ilgili yeni düzenlemelere başladılar.
Yeni kuralları yeni kanunları,yeni uluslararası ticaret Kurallarını düzenliyorlar.
Yazılım sistemlerine yeni kurallar getiriyorlar.
İnsan hakları,kişisel hak ve özgürlükler konusunda olabilecek boşlukların
nasıl giderileceğini çalışıyorlar.
Bu konuda teknoloji kullanımı ve uluslararası transferleri düşünüldüğünde
Ülkemizin de acil olarak yeni dijital çağın gereklerine uygun olarak hazırlık yapması gerekiyor.
Başta eğitim ve kanunlarda olmak üzere sosyal hayatımızla ilgili belirgin gerçekçi bilimsel kalıcı çalışmalar düzenlemeler yapmamız gerekiyor.
Geç kalmadan.sonunda ah vah 
dememek için ülke olarak 
Bizimde kaçınılmaz “Yeni “ile 
ilgili düzenlemeler yapmamız gerekiyor.
Hatırlatayım istedim.
                            MTT