HÂK DININI-İLÂHİ MESAJINDAN Saptırarak,Yerine de GELENEKSEL BÂTIL(EMEVİ)DININİ İkame Ve İdame ettirerek; YANLIŞ VE EKSİK bir şekilde-ÖĞRETTİLER! ..!?

DİNE DAİR AYKIRI/Sorunsal SORULAR(1?)

(Bize HÂK DİNİNİ Yanlış/Eksik öğrettiler)

...!?

GÖNLÜM. ..!                                                                                                                                                         

  Nice "AŞKLARI" gördü BAKIŞLARDAN bu GÖNLUM;                                                                                          

Kalbime bir "AĞ" ördü NAKIŞLARDAN bu GÖNLÜM!                                                                                          

GÂH Kavrulup DÜRÜNDÜ-GÂH Savrulup SÜRÜNDÜ;                                                                          

Ruhuma "ÇERAĞ" sardı YAKIŞLARDAN bu GÖNLÜM!

GECE “DÜŞLERE” daldı! GÜNDÜZ “KIŞLARA” kaldı;

“NİHANİ BİR SEVDANIN NARINDA ÇALKALANDI..!”

GAH Küllenip BÜRÜNDÜ-GAH Dirilip GÖRÜNDÜ;

Aklıma “MERAK” sardı AKIŞLARDAN bu GÖNLÜM!

 

HASRET/HİCRAN İç/İçe “dertlendi” GÜNGÜZ/GECE;

“VAR OLUŞ HİKMETİNDE İDRAKIM KALDI  CÜCE!..!”

GAH Dellenip KUDURDU. GAH Dillenip YÜRÜNDÜ;

Ufkuma DURAK serdi KALIKIŞLARDAN bu GÖNLÜM!

 

İMTİHAN DÜNYASI bu! HAYAT/MEMAT KOL/KOLA;

“AHLAK VE AMELİYLE HAK VUSLAT GELİR KUL’A..!”

GAH HAYALDE DİRENDİ, GAH HAKİKATTE DURDU;

Yoluma “BURAK” verdi-YOKUŞLARDAN bu GÖNLÜM!

(İHB/Şiir Pazarı Şiirleri-03 Şubat 2022/ADIYAMAN)

Evet!

Görünen o ki,BİZE elbet (Bilerek Ya da hiç Bilmeyerek)Yüce ALLÂHIN kati ve kavi İlâhi/EVRENSEL-medenî HÂK DININI-İLÂHİ MESAJINDAN Saptırarak,Yerine de GELENEKSEL BÂTIL(EMEVİ)DININİ İkame Ve İdame ettirerek;YANLIŞ VE EKSİK bir şekilde-ÖĞRETTİLER!

..!?

Bilmem ki Biz acaba ne zaman,Yüce Kitabımız KÛR'ÂNİN KADİR Süresi(3.Ayet'te)bahsi geçen "Kadir Gecesi(indirilen KÛR'ÂN'LA)Bin aydan hayırlıdır!" Ayetiyle, aslında "KÛR'ÂNIN İnsanın bütün ömrünü/hayatını-KADERİNİ kuşatmak üzere;Onu İRŞAT ederek,REHBERLİK yaparak "DOSDOĞRU" Yol göstererek "AHLAK Ve AMELİNİ" imar,inşa ve ihya edecek ebedi bir Kurtuluşun "HAYAT/MEMAT" kitabı olduğunu,

Ve dahi!

Aynı Surenin(5.Ayette) geçen "O gece tan yeri ağarıncaya(şafak çıkıncaya /Gecenin KARANLIĞI dağılıncaya yani yeryüzü aydınlanıncaya)kadar bir esenlik(Selâm Sağlık Ve Mutluluk)vardır!"(Şeklinde son bulan)Ayet'indeki "G E C E" sözcüğünün "İNSANIN" içindeki gaflet,hainlik ve cehaletinden oluşan (Sevgisizlik,Kin,Garez ve marazi hasutluğa) dolayısıyla "İMANSIZLIK KARANLİĞINA" işaret ederek,bunun da-Ancak; KÛR'ÂNLA Ve  KÛR'ÂNIN İnsanlara (Selâm,İyilik,Doğruluk,Sağlık Esenlik vadeden) Işıtıcı/AYDIN Isıtıcı/SICAK yüzünün NUR'U ile İNSANLARIN hasletleriyle(KÛR'ÂNLA diyaloga geçtikleri,okudukları,anladıkları,yaşadıkları ve de birbirlerine anlatarak) dosdoğru HAYATA/tam ve eksiksiz geçirip "YAŞATTIKLARI" andan itibaren işlemeye, kendisine uzanan İHSANLA beraber Onun Ufkunu/Hayatını Ve Dünyasını da İRŞAT ettiğini Ve bunun da sadece bir an ve zamanla (KADİR GECESİ ya da GÜNÜYLE)asla hiç sınırlı olmadığını, bilakis "İNSANLARIN TÜM HAYATINI kapsadığını-yani KÛR'ÂNLA buluşup yaşayan her İNSANİN her anının KADİR/KIYMET,SELÂM VE  ESENLİK olduğunu bilmem ne zaman, kimden, hangi "ALİM/ULEMADAN" nasıl,ne kadar öğrenip HAYATIMIZDA yaşayacak ve yaşatacağız?

Yani!

Bilmem ki, Bunu "DOSDOĞRU" Bilen var mı Ve eğer biliyorsa;Onu Bize DOSDOĞRU Ve elbet “Yüce HAK’IN muradına uygun olarak” anlatan “BİRİLERİ” olacak mı..?

Şüphesiz ki!

Ben bu "SORUYU" yarın HESAP GÜNÜNDE Yüce ALLÂH'A karşı MAHÇUP olmamak için; Başta "DİB" Başkanı Ve DİN Görevlileri Alimler olmak üzere-Bütün "İLAHİYAT FAKÜLTESİ" Hocalarıyla Cami İMAMLARİNA soruyorum-ta ki sağlıklı ,makul ve müspet bir "CEVAP" versinler diye.

 

Çünkü!

Herkes de artık biliyor ki, DİN/DİYANET Alanıyla ilgili olarak "PİYASADA" o kadar kesif bir "BİLGİ VE ALGI" kirliliği var ve ne yazık ki bu da elbet;Bu konuda DOĞRU bir "DİNİ YORUMLA" beraber DOSDOĞRU konuşması gereken-ALİMLERİN bilerek (mevcut geleneği sürdürmek adına) ya da bilmeyerek;Ya Yanlış,eksik konuşmasından,ya "DÖGRUYU" yanlış bilerek konuşmasından ya da "YANLIŞI" doğru diye anlatmasından kaynaklanmaktadır.Ki bu nedenle de DİNİN HAKİKATİNİ VE AMACINI asla  ve kata doğru/dürüst öğrenemiyoruz..

Elbet!

Bunun bir çok nedeni vardır, ki bence en büyük neden de-Yüce DİN'İMİZLE ilgili olarak görevli ÖĞRETİCİLERİN Dini, 1)"RESMİ/Uydurulmuş DİN" Ve 2)İLÂHİ/İndirilmiş DİN" şeklinde tanımlayarak;DİN gibi çok hassas bir konuda bile asla ve kata hiç bir araya gelmeyerek, birbirlerine karşı uzaktan ahkam kestikleri ve onunla sürekli "HAVANDA SU DOVMELERIDIR" ki bu da elbet KENDİLERİYLE BERABER İLGILİ OLABİLEN BÜTÜN İNSANLARI KIRLETMEKTEN BAŞKA HİÇ BİR İŞE YARAMIYOR VE asla YARAMAYCAKTIR da,Ne yazık ki..

 

Demem o ki!

Gerçek DİN,Yüce ALLÂH'IN elbet İNSANLARIN ham ve yavan olan mevcut-Geleneksel "AHLÂK VE AMELİNİ" Ve yani aslında "BÂTIL DİNİNİ" Kendi HÂK MESAJIYLA KÛR'ÂNIYLA  İRŞAT ile (inşa,Islah ve İhya ederek) tamamlamak üzere-İNSANLARA önder ve örnek seçtiği sevgili PEYGAMBERLERİ Üzerinden İNSANOĞLUNA göndermiş olduğu;İLÂHİ-EVRENSEL/MEDENİ MESAJININ/KİTABININ, elbette (Ademi Adam eden) EMİR VE YASAKLARIDIR,Ki İNSANLARIN KURTULUŞU Ya da HELÂK OLUŞU da-ancak ONA UYUP/UYMAMASINA bağlıdır..

 

O halde!

Herkes buna göre "TERCİHİNİ" yapmak ya da hiç yapmamakta özgür ve serbesttir, çünkü;Bu fâni DÜNYA BİR İMTİHAN(Amelinden sınanmak) ALANIDIR,Ki HERKES ÖTE ÂLEMDE, elbet bu Âlemde yaptığı AHLÂK VE AMELİNDEN sorgulanacaktır..

 

SON/SÖZ;

DİN, Yüce ALLAH’IN ezeli/Ebedi HULKUNDAN değişmez HAK(Ahlak Ve Amelinden) süzülerek-İnsanlara, İNSANLIĞIN KURTULUŞU İÇİN-Onların Geleneksel  ham ve yavan BATIL(Ahlak Ve Amelini) İRŞAT ederek tamamlamak üzere indirilmiş;İLAHİ Ve EVRENSEL/MEDENİ DİNDİR,Ki Dünya İmtihanı nedeniyle-sonradan Öte Alemde “HESABINI” vermek üzere herkes Ona uyup/uymamakta serbest bırakılmıştır..

Sevgilerimle..