Bütün dünyada Yöneticilerin uymak zorunda olduğu esaslar,ki bunlara;Evrensel "MEDENİ" değerler de denir..

(Yöneticilerin uymak zorunda olduğu esaslar,ki bunlara;Evrensel "MEDENİ" değerler de denir..)

Bu değerler..

1)ADALET;"Adil Ve Asaletli olmak,Haka/Hukuka uymak ve Halka karşı Adaletle hükmetmektir"

2)EMANET;"Emanete/Devlet Ve Millete karşı gafil,hain ve nankör olmamak,(doğal,kültürel ve sosyal/Medeni)kaynaklarını kollayıp/koruyarak yerinde,zamanında,ekonomik,iyi ve doğru olarak açik,şeffaf ve HESAP verir şekilde kullanmaktır..

3)EHLİYET VE LİYAKAT;"Ehliyet, eğitimle(Akıl Ve Ferasetle,Ilim ve irfânla Ve elbette ki Liyakat da erdemlikle(güzel bir Ahlak Ve Adapla örgün bir Fikir,özgün bir duruş ve özgür/cesur,azimli ve kararlı bir eylem biçimiyle)beraber insan/ ihsan eksenli büyük bir emek,çalışma ve bedeller de ödenerek "İNSAN KARAKTERİNİ" şekillendirerek oluşturan "İNSAN UNSURU VE İNSANLIK İÇİN" de vazgeçilmez iki ideal/güzel HASLETTİR..

Bu manada!

Başta "DEVLET BAŞKANLARI" olmak üzere tüm Resmi/KAMU KURUMLARIYLA özel/IŞLETME Yönetici Ve Memurlarının bu haslete-EHLİYET VE LİYAKAT ERDEMLİĞİNE sahip olması-elbet; MEDENİ (Demokratik-Lâik,Sosyal Ve Hukuk)BİR DEVLET SİSTEMİNİN de "Vazgeçilmez" bir şartı olmalıdır..

4)MASLAHAT;Yaraşırlık Ve Uygunluk/Yapilacak işlerin "TOPLUMUN" arz/talebine,kültürüne,örf adabına,fikrine,duruşuna,AHLÂK Ve AMELİNE uygun,yakışır,yaraşır,örtüşür olmasını,katma değer oluşturmasıyla fayda/yarar sağlamaktır..

Örnek,İstanbul bir deprem kuşağındadır,acil bir "KENTSEL DEĞIŞİM VE DÖNÜŞÜME muhtaçtır ancak,bununla beraber "KANAL İSTANBUL'UN" da daha önemli faydalı/yararlı olduğunu ileri sürenler de vardır-burada MASLAHAT;İstanbul için hangi projenin öncelikli,katma değeri daha yüksek,daha uygun,yararlı ve faydalı olduğuna "KARAR VERMEK" tercihidir..

5)MEŞVERET;Şura-iştişare etmek yani,yapılacak bütün "İŞ VE İŞLEVLERİN" bir Birim ya da meclis çatısı altında Yetkin,Ehil/Emin,Liyakatli/ kariyerli insanlardan oluşan bir HEYET,KURUL tarafından konuşularar,tartışılarak ortak bir akılla "ORTAK BİR PAYDADA" buluşulacak verilmesi esasına dayanıŕ,ki "DEVLETLER" için bu işler halkın hür iradesiyle"MİLLETVEKILLERİ seçilmiş" "MILLET" Meclislerinde gerçekleşir,ki oda elbet"MİLLETİN MİLLİ IRADE ADINA" yapılır..

Sevgilerimle