Halil İbrahim Bayram

Tüm Makaleleri

Halil İbrahim Bayram

yazar

ADIYAMAN’I YAŞAMAK..

Kalbimde “Orhan VELİ’NİN” gizemli melali, Ufkumda (MEDENİ BİR İL’İN) tüten hayali! BOY...

ŞİİR PAZARI ŞİİRLERİ

Duygusal magmanızı ateşiyle yakıp tutuşturarak-kavurur ve külünü de berrak dumanına bindirip dilinize dolayarak nazarınıza savurup sunarak-Sizi de ısıtıverir..

CUMA/HUTBESİ/YOL

Gazetecilik çok, zor Zanaat,Gazeteci de içinde yaşadığı sosyal ve doğal çevreye karşı-boynuna yüklediği sosyal sorumluluk bilinciyle-ruhunu ve bedenini merak ve umutla namütenahi yollara düşüren garip...

AKLI YORAN/SORUNSAL SORULAR

Evet! Elbette, ezeli Ve ebedi İLİM VE İRADESİYLE ”Yerlerin Ve Göklerin İle her ikisi arasında kalan, bilinen Ve bilinmeyen-ancak varlığı hissedilen) HER BİR ŞEY’İN yegane(TEK) takdir Ve tedbir alı...

DİNİ VE TEVHİT KAVRAMI

İSLÂM dini bir TEVHİT(Tek'likte)buluşmak Ve birleşerek; İnsanların adete "TEK" insan (ruh ve beden) gibi birlik ve dirlik içinde "KARDEŞCÉ" yaşamalarını ister

(Bize HÂK DİNİNİ Yanlış/Eksik öğrettiler)

HÂK DININI-İLÂHİ MESAJINDAN Saptırarak,Yerine de GELENEKSEL BÂTIL(EMEVİ)DININİ İkame Ve İdame ettirerek; YANLIŞ VE EKSİK bir şekilde-ÖĞRETTİLER! ..!?

Nasıl bir iman?

Yani ”Tahkiki” İman mı, ”Taklidi” iman mı-Hangisi? Ve de elbet bunun ikinci merhalesi de-Nasıl bir din; Yani ”Tahkiki” din mi, yoksa “Taklidi” din mi-Hangisi?

ŞİİR PAZARI ŞİİRLERİ/ÖLÜM..

ŞİİR PAZARI ŞİİRLERİ/ÖLÜM..“Vuslata bir paye ve nar-ı rahmettir ölüm,Yanında bir ye GÜLÜŞ ABLA..?...

İĞDİŞ EDİLEREK SUSTURULMUŞ TOPLUMLAR..

“ Erkekleri iğdiş edilerek-köleleştirilip/susturulan toplumlarda;Kadınlar da şey’lerini kesip-kızgın ateşte cızbız yaparak-sokak çocuklarına ikram eder ya da onu dağlayarak ve örtülerini de erkeklerin...