XIV yy ' ın son çeyreğinde Osmanlı hakimiyetine geçen Bulgaristan , Balkan Cografyasinin en yoğun Türk ve Muslüman nufusu olan ülkesidir. Bu nedenle, dini extremizm, etnisite konulari ile ilgili önemli bir araştirma alanı oldugu gıbi , Türk dili ,Türk kültürü,örf adet ve gelenekleri ile de engin bir sahadır.
Tarihsel süreçte inişler ve çıkışlar yaşayan Türkçe eğitimi, totaliter rejim döneminde dahi bugünkü kadar önemsizleştirilmemiştir.

Babam bana, kısa süreli hedefler belirlememi ve daima 10 yıl sonrasını düşünmemi öğretti.
10 yıl önce Bulgaristan' da anadilimizin bugünkü fecaatını gördüm.
Fikirlerimi çığlıklarımla ifade etsem de maalesef gereğince önemseyen, ilgilenen olmadı.

Sürece kendi bireysel çabalarımla katkı sağlayacağıma inandım. Serbest bir Akademisyen olarak topluma hizmet görevimi icra ederek, nitel araştırma yöntemi olan OLGUBİLİM/FENOMENOLOJİ ye dayanarak  bu anlamdaki olgularla ilgili sahada gördüklerimi, gözlemlediklerimi, yaşamış olduğum deneyimlerimi teorik ve pratik bilgilerime istinaden sunmaya çalıştım. 

Evet, FÜTÜRİST olmayı babamdan öğrendim.
Bulgaristan' da Kırcaali dahil hiçbir şehirde Türkçe okunmadığını, pekçok köy okulunda bu yıl birinci, ikinci hatta üçüncü sınıflarda talep olmadığını dikkate alacak olursak, 10 değil, 5 yıl sonra sayının bin civarına düşeceğini tahmin etmekteyim. Bu sayıyı ise başta Çernooçene, Kaolinovo ve Burgaz' da anadili okuyan öğrenciler  oluşturacaktır. 

Tarihsel süreçte inişler ve çıkışlar yaşayan Türkçe eğitimi, totaliter rejim döneminde dahi bugünkü kadar önemsizleştirilmemiştir.
Sebebine gelince; Anadili ontolojik bir meseledir. İçgüdüsel bir süreçtir. Bu nedenle baskıcı dönemlerde ulusların anadilini daha çok sahiplendiği görülmektedir. Çözüm sürecinde, anadili siyasi argüman, politik tartışmalardan cıkarılmalıdır. Bulgaristan' daki istikrarsız siyasi süreç, Bulgaristan Türklerinin sosyal, kültürel ve hatta ahlaki değerlerini zedelemiştir. Anadilimiz can çekişme noktasına gelmiştir. Anadilimiz ağır hasta. Anadilimiz ölüm döşeğindedir. Geçmiş olsun. Milli kimlikleri uğruna ölen şehitlerimizin ruhu şad olsun....

09/01/2024
Nesrin SİPAHİ KIRATLI..