İslam alemi iman, şuurla Din'ine dönmedikçe; Fâni Dünyanın Aç gözlü EMPERYASİT Güçlerine KUL-KÖLE olmaya devam edecek ve de asla kata huzur bulamayacaktır.

 (HAK Davası mı-HALK Davası mı!?)

Bu Nasıl bir AKIL, Bu Nasıl İZ'ÂN;

ALİM’İN İlmine (ZÜL) olmuş DEVA,

Bu nasıl bir İMAN, Bu nasıl MİZÂN;

CÂHİLİN Gönlüne (KÜL) olmuş DAVA.

Bu nasıl HÂK/DİNİ, Bu nasıl KÛR'ÂN;

ÜMMETİN Aklına (ÇUL) olmuş HEVA,

Bu nasıl BİR/ALLÂH, Bu nasıl İHSÂN:

MÜMİNİN Nefsine(ÇÖL) olmuş DAVA..

Bu nasıl bir DÜNYA, Bu nasıl İMKAN;

NİMETİN Kadrine (KUL)olmuş REVA,

Bu nasıl bir KADER, Bu nasıl ÜMRAN;

RÂHMETİN Kabrine (YOL) olmuş DAVA..

Bu nasıl bir HAYAT (Ve de)  İMTİHAN;

ŞEYTANIN Şerrine (DAL) olmuş SAVA,

Bu nasıl bir SULTAN, Bu nasıl VİCDAN;

HİKMETİN Hayrına (PUL) olmuş DAVA..

(İHB/Şiir Pazar-DAVA-15 Ocak 2022)

 DAVA..!?

(Herkesin Davası Kendi Tasası kadar)

..!?

Öyle sanıyorum ki!

“İslam ALEMİ,Akli/imani Ve Tahkiki bir İman Ve şuurla-Gafletinden silkinip doğrularak-Yeniden İslam Din'ine dönmedikçe;Fani Dünyanın Aç gözlü EMPERYASİT Gücüne KUL/kÖLE olmaya devam edecek ve de asla kata huzur bulamayacaktır..

 Elbette!

Bu mana da “BENİM” de asla vazgeçilmez-Ertelenip ötelenmez  “KADERİME” müessir ve muhatap tutularak-Ruhuma sarılmış olan kadim ve muhkem bir “DAVAM” tasam ve kederim var, hem de tam (İki) DAVA,ki;Birisi Yüce “ALLAHA” karşı yerine getirmekle görevli ve sorumlu olduğum “KULLUK” borcumdan beslenen “HAK DAVASI”,elbet diğeri de içinde doğduğumu “Doğal Ve Sosyal” Çevreye karşı “SOSYAL SORUMLULUĞUMDAN” dolayı gönüllü olarak üstlenmiş olduğum -çok önemli, anlamlı  rol ve misyonlar da yüklü olduğunu bildiğim/ “YURTTAŞLIK” borcumdan kaynaklanan “HALK VE ÜLKE DAVASI” var..

Şimdi!

Ben “HAYATIMA”,bu iki vazgeçilmez “DAVAYI” erteleyip öteleyerek ya da sanki asla böyle derdim/DAVAM hiç yokmuş gibi-Onu yok sayarak mı, yoksa “AKLIM, İRADEM Ve GÜCÜM” kadar- yani; Sahip olduğum Toplumsal-Doğal Ve Sosyal (eğitilerek tahsil ettiğim “AHLAK Ve AMELİM KADAR” yapmakla görevli ve sorumlu olduğum rol Ve misyonumu yerine getirerek mi-DEVAM etmeliyim..!?

 İşte!

Asıl “DAVA” dediğiniz şey de,bu muhkem,makul Ve makbul soruyu “KENDİNİZE” sorduğunuz andan itibaren başlar Ve sahip olduğunuz “AHLAK VE AMELİNİZE” Ve yani akıl ve vicdanına göre de şekillenerek;Ya “ÖMRÜNÜZÜN” sonuna kadar,ya da kararsız adımlarla- refleks ve eylemlerle (tıpkı MEHTERAN gibi Bir ileri,Üç geri) belli aralıklarla devam eder,ki o da elbet Toplumsal “KARAKTERİNİZİ” Ve aslında-Hesap Gününde Yüce ALLAHA karşı yargılanacak olan- nihai “KADERİNİZİ” belirler..

 Eğer!

"DAVA'DAN" kasıt,İllaki "İNSANLARIN" içinde yaşadıkları (TOPLUMUN)örf,adet Ve adabından beslenen "SOSYAL/KÜLTÜREL" aidiyet bağıyla  sahip olduklarını düşünerek HAYATLARI için asla kata vazgeçilmez-Ötelenmez saydıkları "DİNİ /MİLLİ" değerlerini kollayıp/korumaksa;İş’e önce kendi "AKIL VE NEFİSLERİNDEN" besleyip büyüttükleri "AHLÂK VE AMELLERİNİN" Fikir,düşünce,duruş Ve Eylem biçimini,içinde yaşadıkları "DOĞAL VE SOSYAL" Çevrenin fayda ve yararına-Evrensel Ve Medeni "NORM,RENK VE DESENLERLE" buluşturarak, eğiterek,değiştirip dönüştürerek Ve  GELİŞTİREREK başlasınlar..

Yani!

"NEFİSLERİNİ AKILLARINA SARARAK" değil, "ŞEYTANIN HEVA CİLVESİNE RAĞMEN AKILLARINI NEFİSLERİNE SARARAK" Ve ancak; İÇLERİDENDEKİ VİCDANLARININ İLAHİ SESİNE KULAK VEREREK,ONA UYARAK HÂK VE ADALETLE, ASÂLETLE HÜKMETSİNLER."

Yoksa!

"DAVA" dediğiniz nazlı Dilber, zalim "NEFSİN" cilvesinde "BERHEVA" olur;Geride Ne bir “DAVA'NIZ” kalır,ne de "AKIL VE SAVA'NIZ", hepsi yerlerde yeksan olur-dağılır..

Hadi!

"DAVACI"LAR" Kolay gelsin,sahi Siz "DAVA'YI" yenili/yutulur;Kolay "BİR İŞ Mİ" Sandınız-bu ne GAFLET..!?

SON/SÖZ;

Elbet!

"DAVA Kendini(RÂBBİNİ,HALKINI VE HÂDDİNİ) bilmekle başlar Ve Sahip olduğun (Maddi/MANEVİ) dünya Zenginliğini-Akıl/Beden gücünle;Yüce ALLÂH'IN MURADINA Uygun olarak “VİCDANIN MİZANINDAN” ölçüp/biçip tartarak-Geçirerek Doğal Ve de Sosyal  Çevrede bulunan “AÇ VE MUHTAÇ” olan bütün mahlukata "İNFAK" etmekle Ve yani “BEDELSİZ” paylaşmakla biter..  Ve yani “DAVA” şey,Şu fani hayali Dünyanın geçici Malına/Mülküne-Makamına adeta “TAPMAKLA” Ve savaşıp “KAVGA” ederek Kendinde “TOPLAMAKLA” üstüne abanıp “YATMAKLA” Olmaz;İNSANLIK” adına vazgeçmekle içinde yaşadığın“TOPLUMA” feda etmekle-Belki olur hem de çok “ANLAMLI” olur..

Hadi bakım!

Siz “DAVA MI İSTİYORSUNUZ?

Buyurun İşte Size “DAVA” alın/yapın;ELİNİZİ TUTAN MI VAR..!?

Selam Ve Sevgiyle.