Neden ucuz ekmek, ucuz kıyma, ucuz sebze ve meyve kuyruklarında bekliyor, böyle kepaze yaşamı hak edecek ne yaptık? diyemeyen uzatıyor hükümetlerin ömrünü.

Hükümetlerin ömrünü uzatan zam gelecek diye saatler öncesinden girilen benzin kuyruklarıdır,

Belki bir daha alamam diye geceden girilen ucuz kıyma kuyruklarıdır,

Olmasaydı donardık diye bedava daha dağıtılan odun ve kömürler, aç kalırdık diye dağıtılan ihtiyaç maddeleridir...

***

Hükümetlerin ömrünü uzatan isyan ahlakının yerine ikame edilen kölelik ruhudur,

Hak arayışlarının yerine ikame edilen sineye çekiş ruhudur,

Kaliteli bir yaşam yerine sunulan ucuz ve pespaye bir yaşamı tercih edenlerin çoğunluğudur,

İcraatlar yerine laf sokmaları, küfürleri, hakaretleri alkışlayanların kararan vicdanlarıdır...

***

Hükümetlerin ömrünü uzatan herkesin ve her şeyin bir fiyatının olması ve parayla her şeyin satın alınabilmesidir,

En ahlaklı ve vicdanlı görünenlerin bile ehvenişer safsatasının ardına sığınmasıdır,

Ülkenin geleceğinin küçük menfaatler uğruna satlığa çıkarılmasına göz yumanların bencilliğidir...

***

Hükümetlerin ömrünü uzatan hırsızlık, yolsuzluk, haksızlık, hukuksuzluk, ahlaksızlık rüşvet gibi suç ve kabahatlerin sıradanlaşmasıdır,

Suret-i haktan görünüp isyan bayrağını dalgalandırması gerekenlerin, hak arayışında olanlara toplu bir şekilde saldırmasıdır, ötekileştirmesidir, açlıkla ve yoksullukla terbiye etmeye kalkışması ve üstelik bunları da inanç üzerinden yapmasıdır...

***

Bunca pahalılık, bunca zam, gelir dağılımındaki bunca adaletsizlik hükümetin kâbusu olması gerekirken, yoksulluğu meslek ve yaşam şekli haline getirmiş, ucuz ekmek, ucuz sebze ve meyve kuyruğunda titreşenlerin kâbusu oluyor.

Biz neden ucuz ekmek, ucuz kıyma, ucuz sebze ve meyve kuyruklarında bekliyoruz, böyle kepaze bir yaşamı hak edecek ne yaptık? diyemeyenler uzatıyor hükümetin ömrünü.

Daha güzel daha insanca ve yaşanılır bir hayat bizim de hakkımız diyemeyenler uzatıyor ömrünü hükümetin...

Hükümetin ömrünü geçmediği yolların, uçmadığı havalimanlarının, yatmadığı hastanelerin parasını ödeyen ve hesabını sormayanlar uzatıyor.

Haksızlıklara karşı ses çıkarmayı başkaldırı, yürümeyi isyan, muhalif olmayı bölücülük sanan mankurt bir toplum uzatıyor hükümetin ömrünü.

***

Oysa bir hükümeti ayakta tutması gereken icraatları olmalıdır, her türlü başarısızlığını sırtına yükleyeceği günah keçilerini aramak değil.

Oysa bir hükümeti ayakta tutması gereken ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlarına verdiği güven olmalıdır, kendini güvende tutmak için saldığı korkular değil.

Oysa bir hükümeti ayakta tutması gereken vatandaşlarına sunduğu kaliteli bir yaşam olmalıdır, ucuz ve pespaye bir yaşam biçimini kadermiş gibi sunmak değil...

***

Hükümetlerin ömrünü uzatan isyan ahlakının yerini teslimiyetin almasıdır, çaresizliğin çare olarak görülmesi ve insanların başlarına gelen her türlü felaketi ve içinde bulundukları yoksulluğu kader olarak benimsemesidir...

***

9 Mart 2024 Pazar / 11.36