Bir avuç mısırın, bir avuç buğdayın; ülke güvenliği için imal edilen ve yerli tüfeğimizin namlusuna sürülen bir mermidir

Yem sanayinin olmaz ise olmaz ikilisi.

Soya zaten ithal.

Yem için olan mısır da ithal.

Yem için ithal edilen mısır da ve soya da GDO’lu.

Yem çuvallarının üzerinde bu bilgi yazar.

GDO’lu yem yiyen dana ve kuzuların etlerini ve ineklerin sütlerini yiyor ve içiyoruz.

Mısır üretiminde baya mesafe almıştık.

Bu yıl mısır alım fiyatı açıklandı.

Açıklanan fiyat ton başına geçen yıldan 100 dolar daha az.

Yani mısır eken çiftçiye seneye mısır ekme deniyor bu fiyatla.

Ve mısır ithalatçıları şimdiden ABD, Brezilya, Arjantinli tüccarlarla görüşmeye başlamıştır bile.

Tarımdaki körlük bugün yaşadığımız dünyada en büyük güvenlik açığıdır.

Bir avuç mısırın, bir avuç buğdayın ve dalındaki bir elmanın; ülke güvenliği için imal edilen ve yerli tüfeğimizin namlusuna sürülen bir mermiden farkının olmadığını bilir ve eğer gereğini yaparsak işte o zaman ancak ülkemizin güvenliğinden ve bağımsızlığından emin olabiliriz.

Tarım ve gıda güvenliği bir milli güvenlik meselesidir ve asla serbest piyasa ekonomisinin vahşi kurallarının pençelerine bırakılamaz.

Tarım politikalarında paradigma değişmeden bir arpa boyu yol alınamaz.

Küresel emperyalizmin vahşi elleri marketlerin raflarında ve dişleri Türk tarımının boğazındadır.

Hakkı Şafak Ses