Adıyaman’ın sorunlarının çözülmesi, gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesi, halkın aş ve iş sorunlarının çözülmesi için: Adıyaman üzerine oturduğu coğrafyasının tarihi ve kültürel zenginliğinin, turizme açılması, gerekiyor.

ADIYAMAN’IN SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ GELİŞMESİ KALKINMASI İÇİN

Adıyaman’ın sorunlarının çözülmesi, gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesi, halkın aş ve iş sorunlarının çözülmesi için:

Adıyaman üzerine oturduğu coğrafyasının tarihi ve kültürel zenginliğinin, turizme açılması, gerekiyor.

Yer altı ve yer üstü varlıklarının, Adıyaman kalınması, gelişmesi, zenginleşmesi için kullanılması, gerekiyor.

Ekonomisi tarıma dayanan Adıyaman’da, GAP Eylem Planı Kapsamında Adıyaman’da yapılaması öngörülen barajların ve sulama projelerinin yapılması, gerekiyor.

Kuru tarımdan sulu tarıma geçilesi, tarımda verimin artırılması, üretilen ürünlerin Pazar sorunlarının çözülmesi, değer fiyatına satılması, tarımda zenginlik yaratılması, gerekiyor.

Türkiye’de üretilen ham petrolün yüzde 23’ü Adıyaman’da üretiliyor. Adıyaman’da üretilen petrolle Bütçeye yılda 7 miyar katkı sağlıyor.  Her yıl bütçeden Adıyaman’a, petrol üretimi ile bütçeye yaptığı katkı kadar kaynak kadar, pay ayrılması, gerekiyor.

2002-2018 arasında yapılan seçimlerde Adıyaman’ın toplam 5 milletvekilinin 4’ünü, 20 yıldır iktidarda olan AKP kazandı.

AKP Adıyaman Milletvekilleri, Adıyaman’ın gelişmesi kalkınması, zenginleşmesi, halkın aş ve iş sorunlarının çözülmesi için çözüm projeleri üreterek, bu projeleri yaşama geçirip Adıyaman’ın gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesi, halkın aş ve iş sorunun çözülmesi için siyaset ve çalışma yapmadılar.  Kendileri için, kendilerini ve yakınlarını zenginleştirmek için Siyaseti yaptılar.  

20 yıldır iktidarda olan, Adıyaman’ın toplam 5 milletvekilinin 4’ünü kazanan AKP iktidarında Adıyaman, üzerine oturduğu coğrafyasının kendisine sunduğu fırsatlara rağmen Adıyaman’ın sorunları çözülmedi, gelişemedi, kalkınamadı, zenginleşemedi, halkın aş ve iş sorunu çözülemedi. Adıyaman yoksullaştı ve geriledi.


Adıyaman’ın sorunlarının çözülmesi, gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesi, halkın aş ve iş sorunlarının çözülmesi için Adıyaman halkının siyaseti:

Halkta karşılığı olan, kafasında projeleri arkasında başarıları olan,

Siyasi halk için, halka fayda sağlamak, halkın yaşamını iyileştirmek için yapacak olan,

Adıyaman’ın üzerine oturduğu coğrafyasının sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerini,

Yer altı ve yer varlıklarını,

Genç ve dinamik insan gücü potansiyelini,

Adıyaman’ın kalkınmasını, gelişmesini, zenginleşmesini sağlamak için yapacak olan kişileri milletvekili seçmeleri gerekiyor. 

İşte o zaman Adıyaman’ın sorunları çözülür, kalkınır, gelişir, zenginleşir, halkın aş ve iş sorunu çözülür.