Türkiye Cumhuriyeti’nin iyi yönetilmesi, başarılı olabilmesi, sorunlarının çözülmesi, kalkınması, gelişmesi, zenginleşmesi, halkın aş ve iş sorunlarının çözülmesi için, seçimlerde, kafasında projeleri, arkasında başarıları olan, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, bilgiyi örgütleme ve yönetme yetenek ve becerisine sahip olan, siyaseti kendisi için değil ülke ve halk için yapan, kişilerin milletvekili, belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi seçilmesi gerekiyor.

Çağımız bilgi çağıdır. Ülkenin ve halkın, kafasında projeleri, arkasında başarıları olan, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, bilgiyi yönetme ve örgütleme yetenek ve becerisine sahip olan nitelikli insanlar tarafından yönetilme, sorunlara çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla, halkla birlikte çözüm üretme çağıdır.

Bilgi çağının değerlerine ve ilkelerine göre yönetilen ülkeler ve halk, iyi yönetiliyorlar. Başarılı oluyorlar. Ülkenin ve halkın toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel sorunları çözülüyor. Ülke ve halk, gelişiyorlar, kalkınıyorlar ve zenginleşiyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin iyi yönetilmesi, başarılı olabilmesi, sorunlarının çözülmesi, kalkınması, gelişmesi, zenginleşmesi, halkın aş ve iş sorunlarının çözülmesi için, seçimlerde, kafasında projeleri, arkasında başarıları olan, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, bilgiyi örgütleme ve yönetme yetenek ve becerisine sahip olan, siyaseti kendisi için değil ülke ve halk için yapan, kişilerin milletvekili, belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi seçilmesi gerekiyor.

Adıyaman, üzerine oturduğu coğrafyasının kendisine sunduğu tarihi ve kültürel zenginliklerine, yer altı ve yer üstü varlıklarına, genç ve dinamik insan gücü potansiyeline rağmen gelişememiş, zenginleşememiş ve geri kalmış bir ildir.

Adıyaman’ın üzerine oturduğu coğrafyasının tarihi ve kültürel zenginliklerinin, yer altı varlıklarının, genç ve dinamik insan gücü potansiyelinin Adıyaman’ın kalkınmasını, gelişmesini, zenginleşmesini sağlaması, halkın aş ve iş sorunlarının çözülmesi için, Adıyaman halkının, siyasal tercihini yaparken, seçimlerde oyunu kullanırken:

- Adıyaman halkını tanıyan, sorunlarını bilen.

- Adıyaman’ın toplumsal, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının çözümüne yönelik    kafasında projeleri, arkasında başarıları olan.

- Siyaseti kendisi için, kendisini ve çevresini zenginleştirmek için yapan kişileri değil, siyaseti Adıyaman ve Adıyaman halkı için yapan kişileri milletvekili, belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi seçmeleri gerekiyor.

- Adıyaman’ın gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesi, toplumsal, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının çözüm üretilmesi, halkın aş ve iş sorunun çözülmesi için bu bir gereklilik ve zorunluluktur.

Aksi halde Adıyaman, sorunları çözülemez, kalkınamaz, gelişemez ve zenginleşemez. Yoksulluğu devam eder.