Bu ülkede mahkeme yok mu, soruşturma yok mu? acayip olan bu kafaya mensup kişilerin oy kullanması ve buna demokrasi denilmesi

Türkiye'deki demokratik anlayışı sorgulayacak bir babayiğit yok mu?

Demokrasi her türlü sualden münezzeh mi? kutsal bir kitap mı? demokrasinin şartları ilkeleri yok mu? herkes neden eşit oy hakkına sahip olsun?

avantadan beslenenlerle vergi ödeyenlerin oyu neden bir olsun? ülkeye tek kuruş katma değer sağlamayan, yan gelip yatan, sosyal yardımlaşma ile geçinenler niye ülkenin kaderinde söz sahibi olsun?

Sokak röportajında sigara fabrikasının Amerikalılara satılmasını savunan vatandaş diyor ki bir "Hemşerim köyünden bir yatakla geldi zengin olarak döndü, fabrikada kaytardı, çalışmadı, fabrikayı iflasa sürüklediler ve fabrikayı elden çıkarmak elzem oldu." Acaba fabrikayı satanlar fabrika neden zarar ediyor, nasıl kurtarırız diye hiç düşünmediler mi?

mesela partizanlıkla bir kişinin çalıştığı yere 10 kişi aldık ehliyetsiz insanları yönetici yaptık, fabrikalar Bundan dolayı battı, dediler mi?

veyahut da yönetim kurullarına ilgisiz insanları doldurduk avantadan arpalıklar oluşturduk, bundan dolayı fabrikalar battı dediler mi?

Bir fabrikada eğer bir çalışan fabrika aleyhine çalışıyorsa o fabrikayı satmak mı gerekiyor?

Bu ülkede teftiş yok mu, mahkeme yok mu, soruşturma yok mu? acayip olan bu kafaya mensup kişilerin oy kullanması ve buna demokrasi denilmesi