Devlet hazinesine katkı sunan esnaf Nasıl uyarılır, kamunun gücü Kaymakamın şahsi gücü olamaz bu konularda ders anlatılmalı.

Kaymakamın biri arkadaşlarıyla birlikte lokantaya gidiyor, çorbasını içiyor, dönerini yiyor, tatlısını yiyor, çayını içiyor, hesap verme vakti "dönerinizi ve tatlımızı beğenmedim, para ödemeyeceğim" diye diğer müşterilerin yanında işletme sahibini fırçalıyor ve lokantadan çıkıyor bu haber doğru mu? Video kaydı var Kaymakam hakkında soruşturma açılmış. Görgülü olmak ne demek.

Eğer bu doğruysa lütfen sosyolojik bir araştırma yapılsın bu ve benzeri hadiselere karışan kamu yöneticileri köken olarak araştırılmalı, yetişme tarzı araştırılmalı, kaymakam köyde mi yetişmiş köylü mü, gecekondu da mı yetişmiş ailesinde hiç yönetici çıkmış mı?

Staj süresinin nasıl geçirmiş?

Tenezzül etme, vergi veren devlet hazinesine katkı sunan bir esnaf Nasıl uyarılır, kamunun gücü Kaymakamın şahsi gücü olamaz bu konularda ders anlatılmalı.

En azından devlet idaresinde görev alanların aristokrat bir sınıfı artık dahil olmaları gerekiyor veya o eğitim verilmeli. fakültelerin verdikleri diplomalar yetersiz, Nezaket saygı iletişim dersi almalı.

Geçmiş yıllarda da Ege Bölgesi'nde bir vali kendini tanımayan Sayın valim demediği için bir dürümcüye dükkanına iki gün kapatma cezası vermeye kalkışmıştı.

Yine bugünlerde Emekli olduktan sonra sanki çok başarılı bir Vali imiş gibi ilmi bir siyasetle Vali olduğum yerlerde yöneticilik yaptım, diyen bir Vali de kızının kurs taksitini geciktiren, borcun öde diye uyarıldığı için kurs sahibini kovan şahsı gördükten sonra yazmak geldi içimden.