Milliyetçilik bir milletin varlığını sürdürmesi için gizli tutulması gerekli olan bir duygudur. Bir silah gibi ulu orta gösterilmez.

Hoca milliyetçiliğe dönmeliyiz diye buyurmuş. Fakat hangi milliyetçilik, olduğunu belirtmemiş. Orta Doğu milliyetçiliği mi? Balkan milliyetçiliği mi? İngiliz milliyetçiliği mi?

Milliyetçilik bir milletin varlığını sürdürmesi için gizli tutulması gerekli olan bir duygudur. Bir silah gibi ulu orta gösterilmez. Zayıf bir kişinin bunu uluorta göstermesi güçlü kişiler tarafından ezilmesine neden olur asla sloganın gereği yapılmamalıdır.

Dünyanın en milliyetçi milleti ve devleti kimdir? diye bir suale muhatap olursanız, İngiliz milleti ve İngiliz devlet olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak İngilizler bu kavramın lafını bile yapmazlar. Fakat dilleri bir dünya dilidir. Balkan ve Orta Doğu milliyetçiliği ise düşman duyguları üzerine kuruludur.

İngiliz milliyetçiliği Reform hareketlerinden sonra özellikle Katolik kilisesinin müdahalesini kesmek için Protestanlık mezhebini kabul edip ağımsız İngiliz Kilisesi olan Angelikan kilisesini kurmaları ve Sanayi devrimi ile gelişmiştir. Angili kan kilisesinde papalık ve patriklik yoktur. Kilisenin başı İngiliz kralıdır

Balkan ve Ortadoğu milliyetçilikleri ise düşman duygular üzerine kuruludur. Her şeye düşman, herkese düşman. Hatta öyle ki düşmansız yaşayamadıkları için kendi ülkelerinde bile düşman icat ederler. İç düşmanlar eksik olmaz, vatan hainleri eksik olmaz. İngiliz milliyetçiliğinin burnu her zaman havadadır, aşırı kibir ve gururları vardır ve şunu söylerler :İngiltere'nin dünyada dostu yoktur, düşmanı da yoktur. Sadece ingiltere vardır. İngiltere'nin iç düşmanları yoktur. Suç işleyen vatandaşları vardır.

Balkan ve ortadoğu milliyetçilikleri sömürgeci ülkelerin kışkırtmalarıyla meydana gelmiştir. Rusya olmasaydı ne Yunan ne Karadağ ne Sırbistan ne Bulgar ve ne de Ermeni milliyetçiliği meydana gelirdi. Yunanistan Osmanlı'dan bağımsızlığını kopardıktan sonra en zengin Rumlar Yunan topraklarında yaşamadı. Osmanlı'da kaldılar. Osmanlı'nın en zengin tebası Rumlardı.

Fas'tan Basra Körfezi ne kadar bütün Arapları bir bayrak altında toplayan birleşik bir Arap milliyetçiliği yoktur. Mısır milliyetçiliği ile Irak milliyetçiliği farklıdır. Mısırlar için elzem olan ideal dönemi Firavunlar dönemidir. Irak milliyetçiliğinin son bayraktarı Saddam Hüseyin'in oturduğu saray ise Hammurabi sarayı idi. ideal dönem Babillerdi. Irak ve Suriye bir ara aynı idealleri güden Baas Partisi'nin idaresinde olmalarına rağmen düşman kardeşlerdi. Birbirlerini sevmezlerdi çünkü milliyetçilikleri bölgecilik üzerine kurulu idi. Bu da sömürgecilerin işini kolaylaştırmıştır.

Hoca, ümmetçiliği de yanlış anlıyor. Ümmetçilik demek bir ülkede yaşayan müslümanların bir başka ülkenin doğal vatandaşlarıdır demek değildir. Hz Ömer döneminde Hicazlı olmayan kişilerin gelip Mekke ve Medine'de yaşamaları yasaktı, sadece Hac zamanında gelebilirlerdi. Osmanlılarda bir şehirden bir şehire gitmek de izine tabi idi. AK Parti'nin uyguladığı ümmetçilik değildir. ümmetçilikle hiçbir alakası yoktur BOP projesi bir ümmet projesi değil bir Amerikan projesidir