Hasbihal!

Gençlik döneminde içinde bulunduğum hareketi ile ilgili bir makale büyüklüğünde bir kitap yazdığımız için bu konuda araştırma yapan tez hazırlayan akademisyenler bizi de bulup konuşuyorlar fakat hepsinin araştırması 12 Eylül döneminde noktalanıyor. Halbuki o hareketin devamı günümüze kadar geldi. O hareketin ilklerini özellikle dergiyi inceleyen biri aynen şunu söyleyebilir "bu harekette bir devlet idare etme iradesi yoktur. Türkiye kamplaşmıştır. O kamplaşma içerisinde her taraf birbirine kahrolsun diye bağırmakta, başyazıdaki sükûnet itidal pek etkili olmamakta."

O hareketin içerisinden kopan hatta bakanlığa kadar yükselen birisi 12 mart'tan önce hiç üzerine vazife değilken üniversitedeki hocalarını, karşı gruptaki arkadaşlarını nasıl jurnal ettiğini bir salonda yüzlerce kişinin önünde gururlanarak anlatıyordu. Bunun gibi liderin barışçı yapısı bir ülkede sürtüşmenin o ülkeye hiç bir fayda getirmeyeceğini kati bir surette inanç prensip ve düstur haline getirdiği için orada niyeti karışıklık çıkartmak isteyenle aradığını bulamayacağıdan 1972'lerde ayrılmıştı diğer bir başkası ise komitacıydı bu komitacı da çok büyük bir şehire belediye Başkanı olmuştu. Halbuki 12 Eylül'den sonra tam bir devlet anlayışı vardı, parti bizim zaafımızın eseridir, Bundan dolayı hatamız olabilir yanlışımız olabilir, parti ve çeşitli partiler bir alternatiftir, ülke kalkınması için bir görüştür fikir üreten kurumlardır, çıkış yolu arayan kurumlardır, olaya böyle bakmak gerekir derken fikir benzerliğimiz içerisinde bulunan partiler ise partiyi bir din kurumu olarak görüyor herhangi bir şovda parti bayraklarını asıp gürültü kirliliği yapıp, korna çalmayı ise Cihat yolunda harcanmış bir mücadele olarak lanse ediyorlardı.

12 Eylül'den sonra bir devlet idare etme görüşüne ve olgunluğa erişmiş olan bu hareketin tarihi henüz yazılmış değildir. Hala bir dernek döneminde kalmış 12 Eylül öncesi dönem anlatılıyor. Bu dönemdeki kültür çalışmaları, disiplini okumalar araştırmalar edebiyat dergisi ve bir gençlik hareketini çıkardığı çok kaliteli Otag yayınevi'nin kitaplarını yanında özellikle 12 Eylül'den sonraki dönemin o zaman ortaya konulan fikirlerin istikbalin siyasetçileri tarafından çok iyi okunmasını, genç akademisyenlerin bu dönemi incelemelerini 12 Eylül'den önceki dönemin bir dernek faaliyeti olduğunu bir gençlik faaliyeti olduğunu görmelerini tavsiye ederim.

Bir 1 kişi, oturuyor ve iç mekan görseli olabilir