Küresel emperyalistlerin göz ardı ettiği bir gerçek var ki, maşaların bir gün mutlaka onları tutan elleri de yakacak olmasıdır

Türkiye geçmişten günümüze medeniyet coğrafyamız başta olmak üzere insanlığı  kasıp kavuran bölücü, yıkıcı, ahlaki ve ekonomik küresel terörün  daima karşısında durmuş ve uluslararası hukukun meşruiyeti içinde mücadele etmektedir.

Küresel sistemde bazı ülkeler; emperyal hedefleri için maalesef bu türden terör yapılarını, hedef ülkeleri dize getirmenin aparatı olarak kullanmaktadırlar.

Ancak küresel emperyalistlerin göz ardı ettiği bir gerçek var ki, maşaların bir gün mutlaka onları tutan elleri de yakmak gibi bir kötü genetik huyları vardır!..

Dünyanın dört bir yanında süren savaşlara ve terör saldırılarına devam eden vesayet savaşlarına karşı çare üretemeyen Birleşmiş Milletlerin yeniden yapılandırılması, geniş temsilin sağlanması, güvenlik konseyinin genişletilerek daha demokratik hale getirilmesi, dünya barışı için ivedilik taşımaktadır.

Uluslararası ilişkilerde devletlerin; kendi vatandaşlarının güvenlik, özgürlük ve refahını sağlayabilmesi için Birleşmiş Milletler yapısında köklü değişikliklere ihtiyacın olduğu açıktır.

Birleşmiş Milletler çatısı, bir takım küresel güç odaklarının menfaatlerinin meşrulaştırıldığı zemin olmaktan çıkartılmalıdır.

Ülkelerin menfaat çatışmaları Birleşmiş Milletler zemininde en aza indirilebilirse küresel terörün zemini de ortadan kalkmaya başlayacaktır.

Postmodern kolonyalizmin elinde bir enstrüman olan terör, şimdi bu enstrümanı ellerinde tutanları yakmaya başlamıştır. Bu yangın tüm dünyayı içine alabilecek enerjiyi bünyesinde barındırmaktadır.

İnsanlık alemi; sosyal ve kültürel ilişkilerini daha da geliştirip, huzur ve mutluluğu  için ayağı kalkıp ekosistemin zalimce yok edilmesine fert fert bulunduğu yerden gücü yettiğince engel olmalıdır.

Yaptırımı olmasa da, "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla düzenlenen G-20 zirvesinde asıl gündem konusunun; dünyanın güvenliğini, barışını sağlamak, özgürlüğünü, refahını artırıp, küresel çevre sorunlarının ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili  olmalıdır.

Dahası ve en önemlisi ise dünyanın barışı ve güvenliği için artık şart olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin üye sayısının artırılarak dünyanın beşten büyük olduğu gerçeğinin yerine getirilmesi hususunun sonuç bildirgesinde yer almasının sağlanmasıdır.

Çünkü!..

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR”.