Arap baharı adı altında ki projeyle, genel hedefi orta Doğu’da sınır duvarlarının ortadan kaldırılarak bir çok devlettin Yapısını değiştirmek istiyorlar.

Gözden kaçmasın diye dikkat çekmek istedim harbiden kirli bir oyun oynanıyor Amerika tarafından.!
Biz deprem seçim falan derken seçim sürecine girmişken bu durumu fırsat bilip Suriye Irak üzerinden Türkiye ve İran’ı kapsayan kirli bir oyun oynanıyor.
Bizim yazı ve konuşmalarımız,bir devletten korktuğumuz için bir devletin gücünü abartığımız her başımıza gelen olayı(olayları)”Dış güçler”kolaylığına bağladığımız için değil birçok melanet ve kirli işin altından hep onlar çıktığı içindir.
Gayemiz olabilecekleri bize gösterilen delil ve “Hedef “politikaları kendi ifadelerinden görerek devletimizin,devlet aklının duruşunun nasıl alması, gerektiği konusunda dikkatli olmaya davet etmek.
Milletimizin “Bekası”için zor günler yaşamamak adına gördüğümüz tehlikeye karşı uyanık olmamız içindir.
Tarihe baktığımız zaman emperyal devletler tarafından Dünya ülkelerini nasıl karıştırıldığı savaşların nasıl çıkarıldığını ülkelerin nasıl işgal edildiği sınırların nasıl değiştirildiği ülkelerdeki istenmeyen insanların nasıl suikast veya karşı propoganda teknikleri kullanılarak itibar kaybıyla görevden uzaklaştırıldığı kendi adamlarını kendinden olanları nasıl başa getirildiği ,askeri darbeler vs ekonomik uygulamalarla devletlerin nasıl çökertildiği konusunda çok ciddi bilgilere sahibiz.
Ülkeler üzerinde dünya genelinde oynanan oyunların,emperyal aklın kendine göre gerekçeleri ,gerekçelerini hayata geçirmek için kullandığı teknikleri ve planları var.
Bu plan ve gerekçeler her ülke için değişiktir.
5000 yıllık coğrafya tarihimizde bu topraklarda meydana gelen olayların da savaşların da işgallerinde emperyal sebeplerin olmadığını iddia edebilir miyiz?
jeopolitik konumu itibariyle ülkemiz çok önemli bir yerde.
Alternatifsiz bir yol kavşağında .
Havadan ,karadan ,denizden .
Önemli bir toprak parçasını sahip 
Bu eşsiz jeopolitik konum
Bölge için hedef ve gayesi olan devletler bütün stratejik planlamalarını adeta karargah gibi ülkemizi merkeze koyup  yapıyorlar.
Yani “Olmazsa olmazı” ülke konumundayız.
Karadeniz ,Marmara ,Ege ve Akdeniz ülkemizin dünyaya açılan eşsiz deniz kapıları.
İstanbul ve Çanakkale boğazları müthiş bir stratejik,jeopolitik önemi ifade ediyor.
Bu gerçekliğin bize misyon olarak yüklediği tarihin her evresinde yaşadığımız yaşayacağımız,yükümlülüğü ile uyanık olmak her uluslararası stratejik ilişkilerde dikkatli olmamızı bize anlatan,görmemiz gereken büyük resimlerimiz var.
Bu toprakların hikayesi çok büyük.
Çok büyük maliyeti var bu toprakların
Dünya medeniyet tarihini,bu topraklar yazmış.
Tam beşbin yıllık bir tarih var,dile kolay.
Her ırkı her medeniyeti her dini barındıran açık hava müzesi gibi ülkemiz .
Her karış toprağından fışkıran medeniyetler tarihine sahip.
Onun İçin bu topraklarda her devirde gizli açık savaşlar,Entrikalar,zulümler gözyaşları var.
Bu topraklarda hesaplar bu hesaplara bağlı kanlı olaylar var.
Bütün bu olanlarla ismini tarihe yazdırmış hainler,hainlere ve emperyalist saldırılara karşı direnen kahramanlıkları, destanlara konu olmuş kahramanları var bu toprakların .
Bu coğrafyada oyunlar entrikalar savaşlar sürekli var bu toprakları vatan,yurt yapmamızı hazmedemeyenler bu toprakları kendi mülkleri bilip binlerce yıllık bir mücadele ile can verip kök saldığımız bu topraklarda bize rahat yüzü göstermemek İçin içerden dışardan ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar,yapmaya devam edecekler.
Farklılıklarımızı sürekli kaşıyorlar kaşıyacaklar!
İnançları kültür farklılıklarını düşmanlık İçin kullanıyorlar .
Sözde yardım vakıfları adı altında bunları kanun kılıfına uydurup yapıyorlar.
Demokratik kitle örgütlerinin büyük çoğunluğunu ,kendilerinden olanlarla  hedefleri doğrultusunda yönetmek için her türlü kurum ve kuruluşa sızarak ,onları kullanacak kanunları eğip bükerek kanunsuzluk çıksın diye huzur bozulsun diye topluluklara sızarak rahat faliyet imkanı elde etmek için hertürlü planı yapıyorlar .
Kurulu partilere sızarak, bazen yerli işbirlikçilerine parti kurdurarak,bu imkanları kullanarak rahat hareket sahası elde ediyorlar. Basını,(TV gazete,dergi vs )yerli işbirlikçileri kullanarak yapıyorlar
Bazen doğrudan bazen dolaylı terör örgütlerini ,istedikleri gibi destekleyerek istedikleri gibi yönlendirerek
 
Her türlü para yardımı lojistik desteği vererek,yapıyorlar.
Haçlı saldırıları olarak yaşadığımız savaşlar.
Çanakkale savaşı, diğer savaşlar onun içindi.
Anadolu’nun işgali onun içindi.
Her karış toprakta verdiğimiz İstiklal mücadelesi kurtuluş savaşları onun içindi.
Defolup giderken,arkalarında bıraktıkları tohumlarını içerde kullanarak sürüdürüyorlar şimdiki yeni savaş konseptlerini.
Hiç durmayacak hiç vaz geçmiyecekler yapıyorlar,yapacaklar.
İçerde şuursuzları,kolayca satın alınabileceklerinin  zaafını kullanarak yapıyorlar, yapmaya devam edecekler 
Dışardan ,içerden yapıyorlar. Ellerinde bulundurdukları uluslararası güçleri ,finas kuruluşlarını ,emirlerine girmiş politikacıları akademisyenleri, iş insanlarını, demokratik kitle örgütlerini,meslek kuruluşlarını Kullanarak, demokrasi insan hakları adalet kavramlarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak suretiyle yapıyorlar, yapacaklar 
Farklılıklarımızı kaşıyarak,din üzerinden, ideolojik farklılıkların her kesimini şeytanca destekleyerek,oyun içinde oyun kurarak yapıyorlar,yapacaklar.
Bizi bize kırdırıp,bu kırılmaları kullanıp düşmanlıklar bitmesin diye her melanetin içindeler.
Amaç ve hedefleri hiç bitmedi bizim bu coğrafyada olmamızı,bu çoğrafyanın bizim olduğu gerçeğini kabul etmiyorlar kabul etmek istemiyorlar.
Bizi yok sayıyorlar yok olmasak bile İSTEDİKLERİ GİBİ HALLER İÇERİSİNDE OLMAMIZI İSTEYİP ,İSTEDİKLERİ GİBİ YÖNETMEK SEVDASINDALAR .
Bu sebepten bu coğrafyada kendilerinden yana olanları kendileri gibi düşündüklerini iddia ettiklerini kollayıp gözetip koruyorlar, savunuyorlar, destekliyorlar.
Bütün bu konuları niye derinlemesine anlatmaya çalışıyoruz çünkü ülkemiz ve bölgemiz ciddi bir süreçten geçiyor bu süreç yaşadığımız deprem felaketi ile beraber fırsat bilinip yeni bir boyuta taşındı .
Bu boyut ülkemizi de içine alan 1919 yılından sonra açık edilen gizlenmeyen programlanan planlanan ve son dönemde arap baharı adı altında yapılanlarla taçlandırmak istenen, genel hedefi orta Doğu’da sınır duvarlarının ortadan kaldırılarak bir çok devlettin Yapısını değiştirmek istiyorlar.
Her şeyi kaşıyorlar.
Her fırsattı kullanıyorlar.
Çünkü onlar içn, bölerek güçsüzleştirerek yönetmek kolay.
Yıllardır Tezgahladıkları Suriye’nin kuzeyinden başlayan Türkiye ,Irak,İran topraklarının bir kısmını içine alan ve Akdeniz’e açılan kapısı olan 100 yılın projesi olarak ifade ettikleri yeni bir oyunun peşindeler.
Amerika biz deprem felaketi ile boğuşurken onlar müttefik ülke olarak ifade ettikleri çadır hastanesi kurdukları Türkiye ‘yi ziyaret etmek yerine.
Amerika genelkurmay başkanı 4 Mart günü Suriye ‘de PKK, PYD kamplarını ziyaret etti 
11 Mart günü bu defa ABD Centcom(Pentagon,özel kuvvetler komutanı)Kurrilla Suriye’nin PKK kamplarını ziyaret etti.
Resim verdi.
Aynı gün ABD savunma bakanı durup dururken Irak’ta görüldü.
Türkiye Amerikan genelkurmay başkanının  Suriye’nin kuzeyindeki PKK kamplarını ziyaret etmesi neticesinde Türkiye Amerikan büyükelçisini dışişleri Bakanlığı’na çağırarak izahat istedi.
Öyle ya Amerikan genelkurmay başkanının bağımsız Suriye devleti topraklarına hiçbir diplomatik izin almaksızın terör kamplarını ziyaret etmesi hem Suriye’yi hem Türkiye’yi tedirgin etmişti
Suriye mevcut devleti Ziyareti şiddetle kınamış Türkiye ise kabul edilemez bulup bu ani ziyaretin sebebi konusunda izahat istemişti.
Savunma Bakanı’nın Aynı anda Irak’ı ziyaret etmesi kuşkuları ve dikkatleri iyice arttırdı.
Belliki Amerika bölgemizde yeni bir oyun kurgulamak peşindeydi.
Aslında bu oyun biliniyordu Suriye’de tezgahlanan Türkiye’yi de içine alan Irak topraklarından müteşekkil bağımsız Amerikan güdümünde bir devlet hedefleniyordu.
Yıllar önce kurgulanmış yıllar önce programlanmış yıllar önce hedeflenmiş bir devlet hayaliydi bu .
Amerika için İngilizler için batı için....?
Yıl 1919 iyi Türkçe bilen bölgeyi çok iyi tanıyan Arapçası mükemmel bir İngiliz ajanı binbaşı Noel bölgedeki faaliyetlerinden sonra faaliyetlerini bir rapor haline getirerek hayalleri olan Suriye Türkiye Irak ve iran’ın içine alan Akdeniz’e Hatay üzerinden açılan bir harita çiziyordu bu çizilen haritayı Yapılması gereken hedef olarak belirlediler aynı haritanın bir benzerini 2006 yılında bir ABD albayı Silahlı kuvvetler dergisinde Noel’in haritasının hemen hemen aynısı şeklinde olan haritayı bir makale kaleme alarak yayımladı.
Herkes bilirdi ki Amerikan Silahlı kuvvetler dergisinde bir haritanın ya da stratejik bir makalenin yayınlanması ABD Makamlarının bilgisi dahilinde olmadan mümkün değildi.
Zaten Amerika’nın Doktiriner  aklı Henry Kissinger,2014 yılında Ortadoğu’da devlet sınırlarının değişeceğini açık ve net ifade etmişti. Keza ,Condoleezza Rice da açık etmişti bu Projeyi.
Bunu sürekli canlı ve işler halde tuttular Suriye iç Savaşı ve devlet zaafiyeti neticesinde önce DEAŞ  diye bir örgüt kurdular (ABD başkanı Trump bunu açık bir şekilde ifade etti ) bu örgüt üzerinden bir takım provokatif eylemler  Yaparak Suriye’de konuşlandırdıkları bu örgütü bütün dünyaya tehlikeli bir örgütmüş gibi lanse etmeye başladılar daha sonra bu örgütle mücadele ediyoruz adı altında PKK ,YPG ve kendi hizmetlerinde kolaylık olsun diye adını değiştirdikleri SDG üzerinden bölgede 
Yığınak yapmaya PKK terör örgütünü ve birleşenlerini Donatıp eğitmeye başladılar.
Türkiye gelebilecek tehlikenin farkında olduğu için terör koridoru bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğini söyleyerek muhtelif zamanlarda Suriye’ye karşı askeri hareketlerde bulundu.
Hepsi büyük bir başarıyla sonuçlanan bu askeri harekatlar neticesinde Amerika’nın hedefleri nispeten ötelenmiş oldu.
Çünkü Amerika’nın DEAŞ ile mücadele ediyoruz sinsi yalan,argümanının doğru olmadığı Türkiye tarafından harekatlar ile açık edilmişti.
Ancak şimdi Türkiye bir deprem felaketi yaşayınca ve bunuda sınır bölgelerimizdeki illerde yaşayınca.
Sınır bölgelerimizde faaliyet gösteren silahlı birliklerimizin bazıları ,ister istemez deprem bölgesine kaydırıldı.
Açık söylemek gerekirse müttefikimiz olduğunu iddia eden Amerika bu kaydırmaları fırsat bilerek,bunu zaafiyet  Zannederek Operasyonel gücümüzün zayıfladığını düşünüp acele ile yeni bir hamle geliştirme içine girdi .
On binlerce tır binlerce uçak dolusu lojistik silah desteği ile eğittikleri PKK,YPG’yi
Kullanarak gizlemedikleri hayallerindeki “Devleti”kurmak sevdasındalar.
Yıkıcı depremin etkisiyle yaraları sarmak adına Silahlı kuvvetlerimizin ve istihbarat güçlerimizin büyük bir çoğunluğu deprem bölgelerine destek için kaydırıldı.
Depreme maruz kalan yıkım ve can kaybını yaşayan halkımızın çoğu can havliyle başka illere taşınmaya başladılar
Bu durum ciddi manada illerin Demografik yapısını bozmaya başladı.
Bu bizim için tehlikeli bir durum!
Fırsat kollayan emperyaller için ise hedefleri açısından vazgeçilmez bir fırsat doğurmuştu.
Amerika Genelkurmay başkanının hiçbir stratejik sebebi yokken aniden kuzey Suriye’deki PKK ve terör  kamplarını ziyaret etmesi,akabinde Centcom komutanın ayni ziyareti, ve yine durup dururken ABD savunma bakanının Irak Ziyareti tesadüf olamazdı.
Bir kirli oyun oynanıyor bölgede bunu yakında göreceğiz.
Devlet ve millet olarak bize düşen bu kirli oyuna müsaade etmemek bu oyunu bozmaktır .
Çünkü bu ülkemizin ve devletimizin “BEKA“meselesidir.
Biz Deprem ,yıkım ,seçim ,derken dikkatli olmamız lazım.
                   M.Tuğrul Türkeri