Milliyetçilik insani bir duygudur. Her insanın fıtratında vardır. Kelime manası dışında duygu bazda ele alırsak bir insanın evlatlarını kardeşini ailesini sevmesi de milliyetçiliktir, ülkesini sevmesi de milliyetçiliktir ,vatanını sevmesi de milliyetçiliktir.

Bu ülkenin temel problemlerinden biri lümpen milliyetçiliktir.

Milliyetçilik insani bir duygudur. Her insanın fıtratında vardır. Kelime manası dışında duygu bazda ele alırsak bir insanın evlatlarını kardeşini ailesini sevmesi de milliyetçiliktir, ülkesini sevmesi de milliyetçiliktir ,vatanını sevmesi de milliyetçiliktir.

Milliyetçilik gizli bir silahtır. Gelişi güzel ortalıkta gösterilmez. Milliyetçiliğin Biricik şartı akıllı olmaktır Eğer ailevi bazdaa ele alırsak çocukların geleceğini hazırlıyorsan, Onları iyi yetiştiriyorsan, ona karşı görevlerin yapıyorsan, sen akıllı bir milliyetçisin. Ancak onları diğer komşularınla tartışma ortamına getirirsen Onların ne kadar çok sevdiğini sağda solda söylersen başkalarının onlara karşı olan duygularını negatif yönde etkiliyorsan bu lümpen milliyetçiliktir.1768 yılında Osmanlı Rusya'daki büyük gelişmelerden habersiz olarak girdiği savaşta büyük bir mağlubiyete uğramıştı. Kırım elden çıkmıştı o savaştan hemen önce lümpen milliyetçiler ortalığı kasıp kavuruyorlardı; Rusya dedigin Ne ki 10.000 tane imanlı asker gider moskof çarının kellesini ve Kızıl Elmayı alır gelir diyorlardı. Tarihçinin dediği gibi Kızıl Elmayı Eflak Boğdan'dan gelen yanakları kırmızı elmaya benzetenler ve onların açtıkları bela çok pahalıya mal olmuştu. Yine 93 harbiden hemen önce kamuoyunda sürekli nümayişler yapılıyor. Medrese öğrencileri sokağa dökülüyor ilim göklere kalktı şimdi cihat zamanı deniliyordu. 93 Harbi ve malum sonucu ya Balkan Savaşı Ordu tamamen politize olmuş, subaylar birbirine düşman. Bu halde dahi bunlardan habersiz olan halk sürekli sokaklarda yürütülüyor savaş nutukları atılıyordu. Balkan Savaşları felaketi malum. Bir ülkeye gücünün üzerinde laf etmemesi lazım halkını o yönde sokağa dökmemesi lazım. Bu ülkede her ülkenin Büyükelçiliği var .O büyükelçileri Türkiye'de bir ara internet yaygınlaşmadan önce küpür toplarlardı o küpürlerden kendi ülkelerini ilgilendiren her olaydan her demeçten her ifadeden haberdar olmak isterlerdi .Bu konuda hayatını kazanan insanlar vardı Mesela Ercüment Özkan onlardan biriydi. Bu kadar geniş bir haber alma agına rağmen Eğer ülkemiz altından kalkamayacağı laflarla halk sokağa dökülüyorsa karşı ülkede bizden korkup silmezler tedbir alırlar Şimdi lümpen milliyetçiliği en fazla bazı generaller yapıyor, televizyona çıkıp atıp tutuyorlar. Lümpen milliyetçiliği ve lümpen islamcılığın bu ülkeye ne kadar pahalıya mal olduğunu Mısırla karşılaştığımız problemde Suriye'deki problemde Irak'taki problemde gördük.

Milliyetçilik akıl işidir ülkeni kalkındırabiliyor musun? kendini donanımlı yetiştirebiliyor musun? ülkenin hayrı İyiye doğruya güzele gitmesi için bir çalışma sergileyebiliyor musun!